10 oktober 2016, om 21:00 | Verkeers Educatie Centrum, De Knobben 100, 9202 XJ te Drachten

Thema-avond ‘Verkeer en Vervoer’

Veilig verkeer, veilig oversteken, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een snelle doorstroming. We willen het allemaal. Vrijwilligers en speciaal opgerichte organisaties steken er veel tijd en energie in en overheden investeren miljoenen.

De PvdA Steatefraksje nodigt u van harte uit voor de thema-avond ‘Verkeer en Vervoer’. Het delen van kennis en informatie op het gebied van verkeer en vervoer in Fryslân en elkaar op dit gebied weten te vinden staat tijdens de thema avond centraal.

Datum: maandag 10 oktober 2016
Tijd: 19:00-21:00 uur
Locatie: Verkeers Educatie Centrum, De Knobben 100, 9202 XJ te Drachten

Hoe maken we Fryslân nóg veiliger en beter bereikbaar? Hoe zorgen we ervoor dat het open-baar vervoer ook in de haarvaten van de dorpen bereikbaar blijft? Wat leveren de investeringen op en hoe kunnen lokale initiatieven van de grond komen? Wat zou de PvdA volgens u moeten doen? Over deze en meer vragen willen het graag hebben.

Wanda Ottens, PvdA-woordvoerder verkeer en vervoer zal optreden als gastvrouw.

Wilt u de thema-avond bijwonen? Meldt u zich dan voor 3 oktober aan. Dit kan per e-mail via pvda@fryslan.frl o.v.v. ‘Thema-avond Verkeer & Vervoer’ of via telefoonnummer 058 – 29 25 799.

We zien u graag op 10 oktober.

Met vriendelijke groet,

Remco van Maurik
Fractievoorzitter

Wanda Ottens
Woordvoerder Verkeer & Vervoer