11 oktober 2017, om 18:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Steatemerk

U bent ook altijd welkom op de Steatemerk op het provinciehuis (Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden). Weten wat er op de agenda staat? Klik dan hier.

Voor informatie over deze Steatemerk neemt u contact op met het fractiebureau van de Steatefraksje, 058-2925799, pvda@fryslan.frl