15 juni 2016, om 17:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Statencommissie

Het Presidium van de Provinciale Staten bepaalt of de commissie gaat plaatsvinden.