11 mei 2016, om 21:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Statencommissie

Het Presidium van de Provinciale Staten bepaalt of de commissie gaat plaatsvinden.