12 april 2017, om 21:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Statencommissie

De commissies van Provinciale Staten kunt u live op internet volgen of later terugzien. U bent ook altijd welkom bij de vergaderingen. Weten wat er op de agenda staat? Klik dan hier.

Voor informatie over deze commissievergadering neemt u contact op met het fractiebureau van de Steatefraksje, 058-2925799, pvda@fryslan.frl