9 november 2016, om 17:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Provinciale Statenvergadering – Begroting 2017