20 april 2016, om 17:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Provinciale Statenvergadering