27 september 2017, om 10:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Provinciale Statenvergadering

De vergaderingen van Provinciale Staten kunt u live op internet volgen of later terugzien. U bent ook altijd welkom bij de vergaderingen. Weten wat er op de agenda staat? Klik dan hier.

Voor informatie over deze Statenvergadering neemt u contact op met het fractiebureau van de Steatefraksje, 058-2925799, pvda@fryslan.frl