25 november 2015, om 17:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Provinciale Statenvergadering