11 maart 2016, om 17:00 | ’t Haske, Vegelinsweg 20, Joure

Pact van Joure: Waardevol werk, arbeidsparticipatie en de nieuwe wetgeving

Mensen met een arbeidsbeperking gaan aan de slag bij werkgevers. Hoe gaat dat? Wat zijn de ervaringen?

Datum: vrijdag 11 maart 2016
Tijdstip: 15:00-17:00 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Adres: ’t Haske, Vegelinsweg 20 te Joure

De bijeenkomst biedt informatie over de nieuwe wetgeving, het doel en het waarom. We gaan met elkaar in gesprek over de ervaringen. Na een inleiding door Tom de Haas gaan we in gesprek met werkgevers, werknemers en de voorzitter van de Jonge Socialisten (onder voorbehoud). Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor vragen.

Het Pact van Joure is een werkgroep van enkele Friese PvdA leden en het gewestelijk bestuur van de PvdA in Fryslân. Het Pact van Joure organiseert ieder jaar twee bijeenkomsten over onderwerpen van het sociaal domein, zoals zorg, jeugdzorg, participatie en werk.

U bent van harte uitgenodigd en ook niet-leden zijn welkom. We hebben daarnaast ook werknemers, MKB en vakbond uitgenodigd.

Graag tot dan!

Douwe Hoogland
Frans Westra
Jannie Soepboer
Tjeerd Cuperus
Trees Flapper