19 januari 2016, om 20:00 | Zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag

Gewestelijke vergadering

Datum: dinsdag 19 januari 2016
Tijdstip: vanaf 20.00 uur
Plaats: Zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag (0512-382341, info@buorskip.nl)

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Werkplan 2016 van het Gewest
  4. Begroting 2016 van het Gewest
  5. Rondje langs de afdelingen: alle afdelingen zijn uitgenodigd voor gesprekken met het gewestelijk bestuur. We presenteren onze indrukken.
  6. Het team Vereniging en Campagne van het partijbureau stelt zich voor.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting


Bijlagen