4 november 2015, om 14:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Fractievergadering