7 december 2016, om 18:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Fractievergadering