7 september 2016, om 10:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Fractievergadering