8 juni 2016, om 15:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Fractievergadering