9 december 2015, om 18:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Fractievergadering