28 juni, om 10:00

Fractievergadering

Weten wat er op de agenda staat? Voor informatie over deze fractievergadering neemt u contact op met het fractiebureau van de Steatefraksje, 058-2925799, pvda@fryslan.frl