12 november 2015, om 22:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Fractievergadering