Nieuws

‘Zorgvuldig investeren in Windpark Fryslân’

door Provinciale Staten op 24 april 2017

AUDIO — Provinciale Staten ging woensdag akkoord met het investeren van € 127 miljoen in Windpark Fryslân. Daarmee wordt de provincie Fryslân voor een deel eigenaar van het windpark. De PvdA stemde in met het voorstel, maar verklaarde wel dat de investering met de „nodige zorgvuldigheid” moet gebeuren. Fractievoorzitter Remco van Maurik legde een aantal voorwaarden en wensen op tafel. Daarbij waren het voornamelijk de participatie van burgers en de wijze waarop rendementen worden besteed, waar de PvdA op hamerde.

“Op dit moment is er te weinig vastgelegd over de participatie van dorpen, wijken en individuele inwoners”, zei Van Maurik tijdens het debat. “We willen het besluit daarom aanvullen met de uitspraak dat het doel is om kleinschalige participatie te bevorderen en we vragen om dit in samenwerking met een aantal Friese organisaties zoals Ús Koöperaasje, Doarpswurk en Netwerk Duurzame Dorpen verder uit te werken.” Het betreffende amendement werd na afloop van de vergadering aangenomen.

Reportage Omrop Fryslân: Steaten akkoart mei miljoenen foar Wynpark Fryslân 

‘We hoeven niet rijk te worden’
Over de verwachte rendementen uit het windpark zei de PvdA dat de provincie niet rijk hoeft te worden van de investering. Bij voorkeur wil de PvdA dat het geld dat verdiend wordt, opnieuw geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsprojecten in dorpen en wijken. Het ‘oormerken’ van rendementen ging verschillende partijen te ver. Uiteindelijk behaalde een voorstel om de rendementen in een speciaal hoofdstuk van de provinciale begroting te plaatsen een meerderheid. Van Maurik legde na afloop uit dat er op termijn ook een voorstel komt „over de wijze waarop de provincie omgaat met de rendementen.”

Een motie van de PvdA om meer duidelijkheid te krijgen over de bestuursstructuur van ‘Fryslân Hurde Wyn BV’ behaalde eveneens een meerderheid. Via deze besloten vennootschap zal de provincie Fryslân uiteindelijk formeel deelnemen in het windpark.

Zonneparken en verduurzaming woningen
Als belangrijkste argument om voor het windpark te stemmen zei Van Maurik: “We willen overstappen op duurzame energie om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dit doen we vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.” Tegelijkertijd deed de PvdA de oproep om verder te kijken dan alleen windenergie. “Wij vinden het belangrijk dat de provincie ook deelneemt in zonneparken en het verduurzamen van woningen”, verklaarde Van Maurik. Met name het verduurzamen van de sociale huurwoningen vindt de PvdA erg belangrijk.

Remco van Maurik: “Investeer ook in zonne-energie en verduurzamen woningen” 

Eerdere besluitvorming
Op 17 december 2014 namen Provinciale Staten al een aantal besluiten over het windpark in het IJsselmeer. “We hebben als Staten aangegeven dat we onder bepaalde voorwaarden wel wilden participeren,” aldus Van Maurik. “Dit om alternatieve vormen van energie een boost te geven en het rendement van de investering aan te wenden voor de energietransitie in Fryslân. Maar ook vooral om te voorkomen dat de winsten niet alleen in de zakken komen van een beperkt aantal mensen, maar ten goede komen voor iedereen.”

Reacties zijn gesloten.