Nieuws

‘Winst Windpark Fryslân moet ten goede komen aan alle Friezen’

door Provinciale Staten op 23 november 2016

“Voor ons staat voorop dat we zo snel mogelijk overgaan op duurzame energie”, zegt fractievoorzitter Remco van Maurik over de mogelijke deelname van Provincie Fryslân in Windpark Fryslân. De PvdA vindt dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen en moet investeren het windpark. “Daarnaast willen we dat de winst niet in de zakken verdwijnt van kapitaalkrachtige investeerders. Het moet juist ten goede komen aan heel Fryslân.”

Enorm veel geld
Windpark Fryslân moet een windpark worden van en voor de Friezen, zo omschrijft de provincie het project. Van Maurik is van mening dat dit alleen kan als de provincie de opbrengsten uit de voorgenomen deelname in het windpark volledig gaat herinvesteren in maatschappelijke en duurzame activiteiten. “Een deelname van 127 miljoen euro is veel geld, enorm veel geld. We moeten dit alleen doen als het we daarmee een grote stap maken richting volledige duurzaamheid én het financieel en maatschappelijk resultaat oplevert.”

Opheldering
Voordat de PvdA in april 2017 definitief akkoord gaat moet er volgens Van Maurik nog veel worden opgehelderd. “Zo willen we weten of investeringen in andere vormen van duurzame energie, zoals zonneparken en geothermie, niet een gelijk of hoger rendement zou opleveren.” Daarnaast zijn er nog een divers aantal technische criteria waarover de PvdA opheldering wil. Dit heeft vooral betrekking op de mogelijke risico’s, het tijdspad en de organisatie van de deelname in het windpark. Specifiek wil de PvdA duidelijkheid over de wijze waarop individuele burgers, collectieven of duurzame dorpen aandelen kunnen kopen in het windpark.

Maatschappelijk verantwoord
Waar de PvdA, ook bij Windpark Fryslân, aandacht voor vraagt is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van Maurik wil dat de provincie op korte termijn duidelijk op papier zet welke eisen op dit gebied aan het windpark gesteld worden. “Wij vinden het belangrijk dat Windpark Fryslân op een verantwoordelijke, maatschappelijke wijze gaat ondernemen en de regels voor good governance onderschrijft.” Daarbij gaat het aldus de PvdA ook om het begrenzen van beloningen voor bestuurders. Gedeputeerde Sander de Rouwe(CDA) deed de toezegging dat hij deze gewenste informatie komend voorjaar bekend maakt.

Reacties zijn gesloten.