Wetterskip Fryslân

Meerjarenperspectief bij het Wetterskip

door Wetterskip Fryslân op 13 juli 2017

Met elf fracties praten over het meerjarenperspectief, waarin de kaders zijn opgenomen voor de begroting van 2018 en een doorkijkje naar de jaren erna, levert niet de meest spetterende avond op. Maar het moet. De PvdA vindt dat Wetterskip Fryslân zijn taken goed, duurzaam en maatschappelijk verantwoord moet uitvoeren, samen met anderen moet bijdragen aan

lees verder »

PvdA foar Wetter: ‘Groen en Water in de stad’

door Wetterskip Fryslân op 18 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Op 16 juni vond er een bijzondere editie PvdA foar Fryslân plaats in Leeuwarden. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Wetterskip in 2015 hebben wij afgesproken zeker eenmaal per jaar een PvdA foar Wetter te organiseren. De eerste editie vond plaats in de rioolwaterzuivering van Leeuwarden en ging over ‘Innovatie na het doorspoelen’

lees verder »

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2016

door Wetterskip Fryslân op 4 april 2017

We hebben afgelopen jaar mooie en minder mooie dingen meegemaakt in Wetterskip Fryslân. We zijn trots op ons vernieuwde energieneutrale kantoor. Daarmee laat het Wetterskip zien klimaataanpassing, ook in eigen huis, belangrijk te vinden. Ook de levering van biogas uit rioolslib aan Fier Fryslân is daarvan een mooi voorbeeld. Zo zijn er gelukkig meer.

lees verder »

Emissies

door Wetterskip Fryslân op 17 januari 2017

Een van de taken van Wetterskip Fryslân is de zorg voor de waterkwaliteit in onze provincie en het Groningse Westerkwartier. Dat is nog niet eenvoudig. Als het gaat om de zuurgraad, temperatuur, de hoeveelheid chloride en de hoeveelheid zuurstof voldoet het oppervlaktewater in bijna het gehele gebied aan de eisen. Maar het doorzicht is op

lees verder »

De toekomst

door Wetterskip Fryslân op 7 november 2016
Foto PvdA Fryslân

Als voorbereiding op de begroting stellen we jaarlijks het meerjarenperspectief vast. Voorafgaand hieraan hebben we in het Algemeen Bestuur drie avonden gediscussieerd over de toekomst, omdat als gevolg van de klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling steeds meer investeringen in ons watersysteem noodzakelijk zijn.

lees verder »

Volop politiek in het Wetterskip

door Wetterskip Fryslân op 14 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

Er zijn mensen die denken dat er in het bestuur van het Wetterskip Fryslân geen politiek wordt bedreven en er zijn er zelfs die vinden dat dit ook niet zou moeten. Die kwamen de laatste tijd van een koude kermis thuis. Bij de overdracht van het stedelijk water, het uitvoeringsplan veenweide en de kaders voor

lees verder »

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2015

door Wetterskip Fryslân op 8 mei 2016

Een vrolijke en inspirerende verkiezings-campagne eindigde in een domper. We kwamen net tweetiende procent tekort voor een derde zetel en belandden daarmee in de oppositie. Daar stroopten we de mouwen op om vanuit die rol zoveel mogelijk positieve invloed op het beleid te kunnen hebben. Inmiddels hebben we onze draai in de oppositierol goed gevonden

lees verder »

Water in de stad

door Wetterskip Fryslân op 12 april 2016

Onlangs bezochten de leden van het PvdA Waternetwerk Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. In de Amsterdamse Kolenkitbuurt namen wij onder het motto ‘Amsterdam rainproof’ kennis van oplossingen als waterdaken en het inrichten van plas- drasveldjes tussen woonblokken. Doelen zijn: opvang van clusterbuien, minder regenwater in het riool, vermindering van hittestress in stedelijke (versteende) omgeving.

lees verder »

Water is van ons allemaal

door Wetterskip Fryslân op 1 december 2015
Foto PvdA Fryslân

Water is niet alleen van het waterschap. Het is van ons allemaal. Dat was de boodschap die vrijdag bij ‘PvdA foar Wetter’ centraal stond. De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Leeuwarden was het decor van een inspiratiemiddag voor PvdA’ers over de toekomst van water en waterbeheer. “We moeten ons blijven aanpassen”, onderstreepte gastspreker Jeannet Bijleveld van Wetterskip Fryslân.

lees verder »

‘Dagelijks Bestuur, vertel hoe het zit met Hefpunt!’

door Wetterskip Fryslân op 1 juli 2015

“Ga eindelijk vertellen hoe het zit met Hefpunt.” Dat was de kern van de bijdrage van de PvdA in het Wetterskip. Het is logisch dat burgers en belastingbetalers boos en bezorgd zijn wanneer ze lezen dat een ex-werknemer van Hefpunt 900.000 euro wachtgeld krijgt. Mensen betalen hun waterschapslasten voor schoon water

lees verder »