Nieuws

Voor een dubbeltje op de eerste rang?

door Provinciale Staten op 11 juni 2017

Er is onrust over het behalen van natuurdoelen. De doelen voor het beheer en de ontwikkeling van onze Friese natuur, die zijn afgesproken met Den Haag, Brussel en andere betrokkenen, worden door de provincie Fryslân bij lange na niet gehaald. De reactie van gedeputeerde Johannes Kramer? Hij belegt een bijpraatsessie voor Statenleden. Het verbaast ons niet dat er nog nauwelijks grond is verworven voor natuur. Het omzetten van landbouwgrond naar natuur was altijd al niet het favoriete onderwerp van gedeputeerde Kramer. Wat ons wel verbaast is dat de provincie, die de ambitie heeft om de mooiste provincie van Nederland te zijn, niet extra wil investeren in dat wat onze provincie zo uniek maakt: de weidse, open en waterrijke natuur.

Adviesbureau BMC rekende uit dat de provincie Fryslan in de periode van nu tot 2027 tientallen miljoenen te kort komt om de natuurdoelen te behalen. Ook blijkt dat het natuurbeheer en de natuurontwikkeling ernstig achterblijft. It Fryske Gea sloeg hierover onlangs al alarm en stuurde een brandbrief rond. De onderzoekers van BMC kregen als opdracht om oplossingen aan te dragen. Die oplossingen richten zich vooral op het langer uitstellen van de aanschaf van grond voor natuur, minder hectares natuur en minder kwaliteit. De gedeputeerde neemt deze ‘oplossingen’ over.

Wij vinden het een gevaarlijke en verkeerde stellingname. We moeten vasthouden aan de natuurdoelen en de afspraken die we maakten in het Natuurpact. Je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Let wel, in alle provincies is er geld te kort. Overal is het geld, gekregen van het Rijk toen in 2014 de provincie voor het natuurbeheer verantwoordelijk werd, onvoldoende om de natuurdoelen te halen. Maar waar andere provincies ervoor kiezen om meer, veel meer, te investeren in natuur, kiest Fryslân voor minder natuur.

Fryslân wil de mooiste provincie zijn, maar wil geen dubbeltje méér besteden aan de karakteristieke natuur. Dat is de wereld op zijn kop. Onze natuurwaarde is uniek, maar je moet er wel goed voor zorgen. De weidevogels, de veelheid aan landschapstypen, de biodiversiteit, noem maar op. Ze zijn allemaal kansrijker als we meer grond teruggeven aan de natuur. Of zoals de Canadese Haida indianen vol wijsheid stellen: de natuur erven we niet van onze voorouders, we lenen het van onze kinderen. De mooiste provincie van Nederland, ook voor de volgende generatie: daar moet je wat voor over hebben. Voor een dubbeltje op de eerste rang zal niet lukken.

Hetty Janssen
Steatefraksje PvdA woordvoerder Natuur

Reacties zijn gesloten.