Van Waarde: Zichtbaar politiek bedrijven, dichtbij de mensen

In de pilot ‘Van Waarde – verder met een sterke Partij van de Arbeid’ hebben ruim 50 leden en sympathisanten zich op zeer actieve en hartstochtelijke wijze bezig gehouden met de structurele versterking van de PvdA en haar sociaaldemocratische waarden. Laten we van 50 leden 500 maken, en daarna nog veel meer. Daar hebben we jou, je afdeling en iedereen die je kent bij nodig! Hieronder staan een aantal van de uitkomsten van de pilot. Kijk vooral naar wat je wél kunt doen en denk niet in beperkingen, maar in kansen. Voor een aanvulling en verdieping op het onderstaande verwijzen we je graag naar het verslag van de pilot.

BESTAANSZEKERHEID

  • Heeft intensief en hartstochtelijk gebrainstormd en gediscussieerd over de inhoud, met leden én niet-leden. De uitkomst daarvan biedt input voor verkiezingsprogramma’s, maar ook voor het dagelijks handelen van partijgenoten.
  • Zet deze wijze van handelen voort vanuit jezelf, of met je afdeling. Organiseer een gesprek bij je thuis of ergens anders, met mensen van buitenaf, van de werkvloer, en heb gewoon eens een leuke (niet) inhoudelijke avond. Begin klein en vraag iedereen de volgende keer iemand mee te nemen.

STERKE BEWEGING

  • Richt een community op, aangevuld met een denktank. Wacht niet af: een community begint bij jezelf, maar doe het niet alleen: verzamel mensen om je heen die je willen helpen. Ook buiten de PvdA.
  • Eis van volksvertegenwoordigers en afdelingen dat ze actief mee doen in communities, de uitkomst daarvan leidend laten zijn voor het politiek handelen en acties organiseren in de samenleving.

WIJKEN & DORPEN

  • Stel een sociogram op binnen je afdeling, waar zitten de ‘witte’ vlekken? En vul deze dan ook op!
  • Stel de ledenlijst beschikbaar en open voor partijgenoten die een leuke actie willen organiseren of in contact willen komen met partijgenoten om ze te activeren. Doe daar niet te moeilijk over.
  • Een lijst met ‘best practices’, met o.a. houd een buurtdiner, nieuwjaarswandeling themabijeenkomst of periodiek spreekuur, doe vrijwilligerswerk, organiseer snelle enquêtes op actuele onderwerpen en betrek de betreffende burgers bij het vervolg.

PERMANENTE ZICHTBAARHEID/ER OP AF!

  • De Rode Cloud! – online platform, met online mediakaart, voor fracties, besturen, leden en misschien zelfs sympathisanten om politieke middelen, persberichten, acties, bijeenkomsten en nog veel meer met elkaar te delen, om de slagkracht, herkenbaarheid en onderlinge solidariteit te versterken.
  • Een schrijfgroep – van leden én mensen van buitenaf die het reuze leuk vinden om afdelingen te ondersteunen bij het schrijven van persberichten, ingezonden stukken enzovoorts.
  • Structurele versterking van websites en social media van afdelingen die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld door deze bijeen te brengen via de website van PvdA Fryslân.

Alle ambassadeurs, ondersteuners, mensen die hebben meegeholpen en het gewest willen erg graag meehelpen met de ontwikkeling in de afdelingen. Doe mee!

Wanda Ottens (wandaottens@gmail.com) en Marco Keizer (keizer.marco@gmail.com)

 

Politiek Van Waarde - In de praktijk in Fryslân
(volledig verslag | download pdf)
(samenvatting | download pdf)