Nieuws

Thema-avond: Duurzame dorpen

door Provinciale Staten op 12 mei 2017

Veel dorpen en wijken hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Er is genoeg draagvlak en vrijwilligers steken veel tijd en energie in het opzetten van mooie initiatieven. Maar wat is er nodig om de ambities van de grond te krijgen en te realiseren en waar lopen initiatieven tegenaan?

Tijdens de thema-avond willen we het hebben over:

  • Welke bewegingen spelen er bij duurzame dorpen en wijken op het gebied van duurzame energie?
  • Welke instrumenten worden op dit moment ingezet?
  • Wat gebeurt er als instrumenten wegvallen?
  • Wat is het toekomstperspectief voor duurzame dorpen en wijken?
  • Wat moet de provincie doen om duurzame dorpen en wijken verder te helpen?

Externe organisaties zullen helpen deze verhalen te vertellen. Er is ruimte voor discussie. De bijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 1 juni 2017
20.00-22.00 uur in De Kanselarij

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden

De entree is vrij. Deze bijeenkomst bijwonen? Dat kan, door voor 26 mei een e-mail te sturen aan pvda@fryslan.frl o.v.v. ‘Deelname bijeenkomst duurzame dorpen’ of te bellen naar 058 – 29 25 799.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het programma en verdere achtergrondinformatie.

De avond wordt georganiseerd door de Statenfracties van PvdA, SP en GrienLinks. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het fractiebureau van de PvdA: telefoon 058 – 29 25 799 of e-mail pvda@fryslan.frl

Reacties zijn gesloten.