Wurkje mei Fryslân

Nieuwsberichten over Wurkje mei Fryslân

Motie van aanmoediging: ‘Blijf investeren in Friese economie’

door Provinciale Staten op 24 februari 2016

Met een motie van aanmoediging stimuleert de PvdA het college om in goed overleg met Provinciale Staten te blijven investeren in de Friese economie. Het nieuwe economische beleid van de provincie, met de naam ‘Wurkje mei Fryslân’, lijkt volgens de PvdA op zijn voorloper ‘Wurkje foar Fryslân’, maar het ontbreekt aan een duidelijke onderliggende visie.

lees verder »

Wurkje mei Fryslân: flexibel of ondoordacht?

door Provinciale Staten op 22 februari 2016

Belofte maakt schuld. De Friese economie zou een zo krachtig mogelijke impuls krijgen, dat zei het college althans bij het presenteren van hun ambities in mei vorig jaar. Nu we de feitelijke plannen onder ogen krijgen is de PvdA niet onder de indruk. Het voorstel ‘Wurkje mei Fryslân’ is globaal en amper onderbouwd.

lees verder »

‘Plannen foar Wurkje mei Fryslân binne te algemien’

door Provinciale Staten op 12 februari 2016

AUDIO — De plannen van het college voor de toekomst van de Friese economie zijn volgens Statenlid Roel de Jong “fierstente algemien”. Dit zei hij woensdag na afloop van het bespreken van de economische beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ in een speciaal ingelaste commissievergadering. “It rjochtet sich derop dat wy in ‘carte blanche’ jouwe oan it kolleezje.”

lees verder »

Innoveren of isoleren

door Roel de Jong op 20 september 2015
Foto PvdA Fryslân

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer zich bezig gehouden met de begroting 2016 en de algemene beschouwingen. Naast het onderwerp vluchtelingen, waren er ook nog onderwerpen als onderwijs en innovatie die de aandacht vroegen. Diederik Samson vroeg nadrukkelijk aandacht voor het onderwerp innovatie en pleitte zelfs voor een Nationale Innovatie Bank. 

lees verder »

Wurkje sûnder Fryslân

door Provinciale Staten op 19 september 2015

Het was het grootste economische programma uit de geschiedenis van de provincie. Het stimuleerde werk, talent en ondernemen in een tijd van crisis. Het gaf mensen de kans om met eigen ideeën te komen, om te innoveren. Wurkje foar Fryslân. Een beleidsparel die door de nieuwe coalitie om zeep wordt geholpen.

lees verder »

Toekomst investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’ geheimzinnig

door Provinciale Staten op 28 augustus 2015

Het college wil 100 miljoen bezuinigingen op ‘Wurkje foar Fryslân’. Voor de PvdA is het onduidelijk welke toekomst het programma tegemoet gaat. Voordat de Provinciale Staten met het college in discussie gaat over de toekomstplannen, wil de PvdA eerst meer informatie van Gedeputeerde Staten ontvangen.

lees verder »

‘Talint foar Fryslân’ krijgt verdiend vervolg

27 oktober 2014

PvdA Fryslân is verheugd over het nieuws dat ‘Talint foar Fryslân 2’ binnenkort van start gaat. Een nieuwe ronde van dit bijzondere initiatief betekent namelijk dat opnieuw 100 Friese ‘talinten’ werkervaring kunnen opdoen. Woordvoerder Hetty Janssen spreekt lovend over de kansen die ‘Talint foar Fryslân’ biedt. “De PvdA wil werkgelegenheid onder jongeren stimuleren.”

lees verder »

PvdA Fryslân wil ‘Talint foar Fryslân 2’

26 juni 2014
Foto PvdA Fryslân

PvdA Fryslân neemt opnieuw het initiatief om pas afgestuurde talenten te helpen aan werkervaring. Statenlid Hetty Janssen heeft, samen met VVD Fryslân en enkele andere partijen, een verzoek ingediend om de mogelijkheid van ‘Talint foar Fryslân 2’ te onderzoeken. Hierbij moet het volgens Janssen niet gaan om een volledig gesubsidieerd project. “Werkgevers moeten voor de

lees verder »

PvdA Fryslân trots op succes ‘Wurkje foar Fryslân’

17 juni 2014

Het PvdA-initiatief ‘Wurkje foar Fryslân’ geeft de komende jaren een flinke ‘boost’ aan de Friese economie. Jannewietske de Vries bracht op 11 juni jl. namens de provincie de eerste uitsluitend positieve resultaten naar buiten. PvdA Fryslân is uitermate trots op het feit dat de beschikbaar gestelde 300 miljoen euro een positieve bijdrage levert aan de

lees verder »

Hetty Janssen bij persconferentie Ondernemersimpuls Fryslân

14 april 2014

Onder de naam ‘Ondernemersimpuls Fryslân’ is vanochtend, direct na een persconferentie, de website (www.ondernemersimpulsfryslan.nl) geopend. PvdA Statenlid Hetty Janssen heeft dit plan, namens de PvdA, met de directeur van de Kredietbank dhr. Jaarsma uitgewerkt.

lees verder »