Wonen

Nieuwsberichten over Wonen

‘Leefbaarheid moet co-creatie zijn tussen inwoners en overheden’

door Provinciale Staten op 19 juli 2017

“We moeten dorpen en wijken verder helpen en in hun kracht zetten.” Dat moet volgens PvdA-Statenlid Tjerk Voigt de essentie zijn van het provinciale leefbaarheidsbeleid. De PvdA stelt dat lokale leefbaarheid een co-creatie moet zijn tussen inwoners en overheden. Voigt noemt de dorpstuin van Snakkerburen een voorbeeld van „dorpskracht” gesteund door de provincie Fryslân.

lees verder »

Thema-avond: Duurzame dorpen

door Provinciale Staten op 26 mei 2017

PROGRAMMA — Veel dorpen en wijken hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Er is genoeg draagvlak en vrijwilligers steken veel tijd en energie in het opzetten van mooie initiatieven. Maar wat is er nodig om de ambities van de grond te krijgen en te realiseren en waar lopen initiatieven tegenaan?

lees verder »

PvdA is blij met oplossing voor bewoners Noorderdwarsstraat

door Provinciale Staten op 29 maart 2017
Foto PvdA Fryslân

Dat er na jaren van onzekerheid eindelijk een oplossing komt voor de bewoners van de Noorderdwarsstaat in Grou, vindt de PvdA zeer verheugend nieuws. De huizen aan de Noorderdwarsstraat verzakten door paalrot, wat zorgde voor financiële en emotionele problemen bij de bewoners. “We zijn ongelofelijk blij voor de bewoners dat de provincie de laatste kosten

lees verder »

Langer zelfstandig wonen: ‘Creër 1400 slimme woningen’

door Provinciale Staten op 6 februari 2017

Op het gebied van wonen vraagt de PvdA aandacht voor innovatie en duurzaamheid. De PvdA pleit in haar brief aan Gedeputeerde Staten voor het creëren van 1400 slimme woningen. “Het liefst willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”, verklaart fractievoorzitter Remco van Maurik. “Dit kunnen we in toenemende mate mogelijk maken dankzij allerlei

lees verder »

PvdA wil lange termijnvisie over aanpak krimp

door Provinciale Staten op 25 maart 2016
Foto PvdA Fryslân

Als reactie op het krimprapport van de Noordelijke Rekenkamer heeft het college het krimpbeleid ‘aangescherpt’. De PvdA vindt dat er te weinig aandacht is voor de lange termijneffecten van krimp. “It nije belied is hiel iensidich rjochte op lokale en heechút regionale fraachstikken”, zei krimpwoordvoerder Roel de Jong.

lees verder »

Paalrot leidt in Grou tot grote schade

door Provinciale Staten op 4 december 2015
Foto PvdA Fryslân

Het verzakken van de huizen aan de Noorderdwarsstraat in Grou zorgen voor financiële en emotionele problemen bij de bewoners. Het probleem zit in de funderingspalen. Deze grenen palen hebben last van paalrot waardoor de huizen verzakken. Sommige huizen zakten het afgelopen jaar meer dan een centimeter, terwijl een millimeter al tot problemen kan leiden.

lees verder »

Diederik Samsom ontvangt woningplan “Wenjen foar Elkenien”

door Provinciale Staten op 28 februari 2015
Foto PvdA Fryslân

PvdA partijleider Diederik Samsom bezocht zaterdag in Leeuwarden het Toekomstfestival ‘Duurzaamheid’ dat gehouden werd in het campusgebouw van Wetsus. Tijdens het bezoek overhandigde lijsttrekker Jannewietske de Vries hem het woningplan “Wenjen foar Elkenien”. Goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is de essentie van het plan.

lees verder »

PS Kort: paalrot problematiek onverminderd groot

27 oktober 2014

Het herstel van funderingsschade ofwel paalrot probeert de PvdA al sinds 2010 te bevorderen. Slechts één huiseigenaar heeft echter gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling die begin 2012 is ingegaan. Statenlid Henni van Asten wil daarom dat er onderzocht wordt waarom de regeling onvoldoende gebruikt wordt en hoe dit kan worden verbeterd. Van Asten betitelt de

lees verder »

PvdA verheugd met start Fries woonoffensief

20 januari 2014

De PvdA Statenfractie in Fryslân is verheugd met de start van het Fryslân woonoffensief in alle gemeenten van Fryslân. Iedereen die twijfelt over het kopen van een huis, kan op zaterdag 15 februari terecht bij het Woonoffensief in heel Fryslân. Op deze dag staan de deuren van duizenden Friese woningen in de prijsklasse tot 200.000

lees verder »

Statenleden op bezoek bij Stichting Woningbouw Achtkarspelen

11 oktober 2013

Statenleden Tjerk Voigt, Remco van Maurik, Henni van Asten en Douwe Hoogland waren vrijdagmorgen op bezoek bij de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). Met 2924 woningen wordt SWA gedefinieerd als een kleine corporatie. SWA investeert jaarlijks circa € 15 miljoen in haar werkgebied, de 11 dorpen in de gemeente Achtkarspelen. Deze investeringen zorgen ervoor dat er

lees verder »