Windmolens

Nieuwsberichten over Windmolens

Windpark Nij Hiddum Houw: wacht op nieuw plan Hou Friesland Mooi

door Provinciale Staten op 13 oktober 2017
Foto PvdA Fryslân

De PvdA vraagt VVD-gedeputeerde Klaas Kielstra om het proces rond het windpark Nij Hiddum Houw te pauzeren totdat Hou Friesland Mooi haar alternatieve plan openbaar maakt. Dit naar aanleiding van het bericht dat Dorpsbelang Witmarsum en Hou Friesland Mooi vorige week uit de omgevingsadviesraad stapten. De PvdA twijfelt sterk of de omwonenden nu nog wel

lees verder »

Wees ongehoorzaam, verhoog dorpsmolen Reduzum

door Provinciale Staten op 19 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Al sinds 1994 staat aan de rand van de Snitserdyk een windmolen. De dorpsmolen van Reduzum. Vol trots staat er in rood en groen ‘doarpsmûne Reduzum’ op geschilderd, zodat wij met zijn allen vooral niet vergeten van wie deze windmolen is. Het is het hart van het duurzaamste dorp van Fryslân. Na bijna vijfentwintig jaar

lees verder »

PvdA wil uitzonderingspositie voor dorpsmolen Reduzum

door Provinciale Staten op 13 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Het weigeren van de ontheffing voor de dorpsmolen Reduzum is onbegrijpelijk. Dat zeggen PvdA Leeuwarden en de PvdA Statenfractie in een gezamenlijke reactie. “De dorpsmolen in Reduzum is een voorbeeld van daadkracht vanuit de mienskip en duurzaamheid van onderop.” Beide fracties stellen schriftelijke vragen. “Het draagvlak in het dorp en in de gemeenteraad van Leeuwarden

lees verder »

‘Zorgvuldig investeren in Windpark Fryslân’

door Provinciale Staten op 24 april 2017

AUDIO — Provinciale Staten ging woensdag akkoord met het investeren van € 127 miljoen in Windpark Fryslân. Daarmee wordt de provincie Fryslân voor een deel eigenaar van het windpark. De PvdA stemde in met het voorstel, maar verklaarde wel dat de investering met de „nodige zorgvuldigheid” moet gebeuren. Fractievoorzitter Remco van Maurik legde een aantal

lees verder »

‘Winst Windpark Fryslân moet ten goede komen aan alle Friezen’

door Provinciale Staten op 23 november 2016

“Voor ons staat voorop dat we zo snel mogelijk overgaan op duurzame energie”, zegt fractievoorzitter Remco van Maurik over de mogelijke deelname van Provincie Fryslân in Windpark Fryslân. De PvdA vindt dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen en moet investeren het windpark. “Daarnaast willen we dat de winst niet in de zakken verdwijnt

lees verder »

Omgevingsraad en locatiekeuze belangrijk voor windpark Nij Hiddum Houw

door Provinciale Staten op 10 november 2016
Foto PvdA Fryslân

De overgrote meerderheid van Provinciale Staten, waaronder de PvdA, stemde eind oktober voor het maken van een inpassingsplan voor windpark Nij Hiddum Houw. Dit betekent dat er vanaf heden wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het windpark bij de Kop van de Afsluitdijk. Specifiek zal er gekeken worden hoe en onder welke

lees verder »

‘Ofwizen doarpsmûne Reduzum is fan de gekke’

door Provinciale Staten op 30 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

Bij het bespreken van het inpassingsplan windpark Kop Afsluitdijk pleitte de PvdA, zoals al eerder, voor het belang van participatie door de Friese bevolking. “Wy freegje it kolleezje om strategysk nei te tinken en net de kop yn it sân te stikken. Meitsje gebrûk fan it lokale draachflak”, zei Statenlid Douwe Hoogland.

lees verder »

Steun de dorpsmolens

door Douwe Hoogland op 19 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

Als het gaat om de ambities van de provincie op het gebied van duurzaamheid en windenergie, slaan Hans van der Werf en consorten (LC, 16 juni) de spijker op zijn kop. Het wordt tijd dat er op het provinciehuis leiderschap wordt getoond. De kop moet uit het zand. Er is behoefte aan een goede structuur

lees verder »

‘Reduzumer dorpsmolen verdient medewerking vanuit provinciehuis’

door Provinciale Staten op 29 maart 2016

UPDATE — De PvdA vindt de dorpsmolen van Reduzum een goed voorbeeld van ‘mienskipszin’ en verduurzaming van onderop. Het dorp moet zoveel mogelijk medewerking krijgen vanuit de provincie bij het vervangen van de ruim twintig jaar oude molen, vindt Douwe Hoogland. Met Statenvragen wil de woordvoerder windenergie  duidelijkheid krijgen of gedeputeerde staten daartoe bereid is.

lees verder »

Tweede Kamer volgt PvdA in windbesluit Fryslân

door Provinciale Staten op 21 januari 2015

Rekening houden met de wensen van Fryslân. Dit verzoek, mede ingediend door Friese Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch, werd dinsdag door een meerderheid in de Kamer aangenomen. Daarmee zegt het in navolging van de Friese Staten dat het goed is nog eens te kijken of het opstellen van windmolens langs of op de Afsluitdijk mogelijk is. 

lees verder »