Water

Nieuwsberichten over Water

Meerjarenperspectief bij het Wetterskip

door Wetterskip Fryslân op 13 juli 2017

Met elf fracties praten over het meerjarenperspectief, waarin de kaders zijn opgenomen voor de begroting van 2018 en een doorkijkje naar de jaren erna, levert niet de meest spetterende avond op. Maar het moet. De PvdA vindt dat Wetterskip Fryslân zijn taken goed, duurzaam en maatschappelijk verantwoord moet uitvoeren, samen met anderen moet bijdragen aan

lees verder »

PvdA foar Wetter: ‘Groen en Water in de stad’

door Wetterskip Fryslân op 18 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Op 16 juni vond er een bijzondere editie PvdA foar Fryslân plaats in Leeuwarden. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Wetterskip in 2015 hebben wij afgesproken zeker eenmaal per jaar een PvdA foar Wetter te organiseren. De eerste editie vond plaats in de rioolwaterzuivering van Leeuwarden en ging over ‘Innovatie na het doorspoelen’

lees verder »

PvdA foar Wetter: ‘Water in de stad’

door Provinciale Staten op 8 juni 2017

De Steatefraksje, Wetterskipsfraksje en PvdA Leeuwarden nodigt u van harte uit voor ‘PvdA foar Wetter 2017’. Op vrijdag 16 juni duiken we in Leeuwarden in het thema ‘Water in de stad’. Tijdens de bijeenkomst willen we graag met u in gesprek en nadenken over de mogelijkheden om water in de stedelijke omgeving op te vangen.

lees verder »

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2016

door Wetterskip Fryslân op 4 april 2017

We hebben afgelopen jaar mooie en minder mooie dingen meegemaakt in Wetterskip Fryslân. We zijn trots op ons vernieuwde energieneutrale kantoor. Daarmee laat het Wetterskip zien klimaataanpassing, ook in eigen huis, belangrijk te vinden. Ook de levering van biogas uit rioolslib aan Fier Fryslân is daarvan een mooi voorbeeld. Zo zijn er gelukkig meer.

lees verder »

PvdA is blij met oplossing voor bewoners Noorderdwarsstraat

door Provinciale Staten op 29 maart 2017
Foto PvdA Fryslân

Dat er na jaren van onzekerheid eindelijk een oplossing komt voor de bewoners van de Noorderdwarsstaat in Grou, vindt de PvdA zeer verheugend nieuws. De huizen aan de Noorderdwarsstraat verzakten door paalrot, wat zorgde voor financiële en emotionele problemen bij de bewoners. “We zijn ongelofelijk blij voor de bewoners dat de provincie de laatste kosten

lees verder »

Emissies

door Wetterskip Fryslân op 17 januari 2017

Een van de taken van Wetterskip Fryslân is de zorg voor de waterkwaliteit in onze provincie en het Groningse Westerkwartier. Dat is nog niet eenvoudig. Als het gaat om de zuurgraad, temperatuur, de hoeveelheid chloride en de hoeveelheid zuurstof voldoet het oppervlaktewater in bijna het gehele gebied aan de eisen. Maar het doorzicht is op

lees verder »

PvdA stelt Statenvragen over financiering sluis Kornwerderzand

door Provinciale Staten op 21 december 2016

Tijdens het vragenuurtje vraagt PvdA Statenlid Wanda Ottens vandaag opheldering van gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) over de nog ontbrekende financiering voor de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. “We willen precies weten welk bedrag de provincie op dit moment nog tekort komt en hoe het contact met Brussel verloopt over een mogelijke subsidie vanuit Europa.”

lees verder »

PvdA wil voor kerst nog duidelijkheid over onderzoek Friese vaarwegen

door Provinciale Staten op 9 december 2016

Statenlid Roel de Jong (PvdA) wil dat gedeputeerde Sietske Poepjes binnen twee weken met antwoorden komt over het onderzoek naar Friese vaarwegen en binnenhavens. “Wy wolle dúdlikens ha oer it ferrin fan it ûndersyk en de ûnôfhinklikens derfan”, verklaart De Jong. Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Poepjes

lees verder »

De toekomst

door Wetterskip Fryslân op 7 november 2016
Foto PvdA Fryslân

Als voorbereiding op de begroting stellen we jaarlijks het meerjarenperspectief vast. Voorafgaand hieraan hebben we in het Algemeen Bestuur drie avonden gediscussieerd over de toekomst, omdat als gevolg van de klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling steeds meer investeringen in ons watersysteem noodzakelijk zijn.

lees verder »

Laat Wetsus niet in onzekerheid

door Provinciale Staten op 14 oktober 2016

Innoveren is vooruitkijken. De provincie Fryslân heeft met Wetsus en de WaterCampus grote spelers op het gebied van waterinnovatie. Watertechnologie levert nu en in de toekomst veel werk op en het trekt jonge ambitieuze mensen aan, vanuit alle delen van de wereld, om hier te gaan studeren, wonen, ondernemen en werken.

lees verder »