Tjerk Voigt

Nieuwsberichten over Tjerk Voigt

‘Leefbaarheid moet co-creatie zijn tussen inwoners en overheden’

door Provinciale Staten op 19 juli 2017

“We moeten dorpen en wijken verder helpen en in hun kracht zetten.” Dat moet volgens PvdA-Statenlid Tjerk Voigt de essentie zijn van het provinciale leefbaarheidsbeleid. De PvdA stelt dat lokale leefbaarheid een co-creatie moet zijn tussen inwoners en overheden. Voigt noemt de dorpstuin van Snakkerburen een voorbeeld van „dorpskracht” gesteund door de provincie Fryslân.

lees verder »

‘LF2018 is veel meer dan een eenmalig feest’

door Provinciale Staten op 23 juni 2017

Tjerk Voigt bepleitte woensdag in Provinciale Staten waarom de PvdA het goed vindt dat de provincie Fryslân verantwoordelijkheid neemt en extra investeert in Culturele Hoofdstad. “Wij vinden het positief dat het college vooruitdenkt over de doelen, de legacy, op langere termijn. Ik kijk uit naar 2018, maar het is veel méér dan een eenmalig feest.

lees verder »

Garantiefonds nodig om meer ‘mienskipsenergie’ op te wekken

door Provinciale Staten op 2 juni 2017

Vrijwel alle lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie lopen tegen hetzelfde probleem aan: het ontbreken van meerjarige ondersteuning. Dit werd duidelijk tijdens de bijeenkomst die de PvdA, SP en GrienLinks gisteravond organiseerden in Leeuwarden. Er werd open gesproken over obstakels die duurzame gemeenschappen, zoals Wirdum, IJlst en Garyp, in de weg zitten

lees verder »

PvdA juicht oprichten Friese JeugdAdviesRaad toe

door Provinciale Staten op 27 mei 2017
Foto PvdA Fryslân

De PvdA stemde woensdag met enthousiasme in met het oprichten van een Friese JeugdAdviesRaad. Woordvoerder Tjerk Voigt sprak de ambitie uit om alle jongeren ,,eenmaal in hun schoolcarrière het provinciehuis te laten bezoeken en kennis te laten maken met de politiek”. Alle initiatieven en experimenten om jongeren meer en beter te betrekken bij democratische besluitvorming

lees verder »

Culturele Hoofdstad wordt een groot succes!

door Provinciale Staten op 23 mei 2017

Met Culturele Hoofdstad krijgen we een grote kans. Een kans om Europa en misschien wel de hele wereld te laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Deze kans krijgen we maar één keer. Die moeten we grijpen. Je krijgt geen tweede kans op een eerste indruk.

lees verder »

Op reis naar De Stijl in Drachten

door Provinciale Staten op 25 april 2017
Foto PvdA Fryslân

FOTOREPORTAGE — De PvdA bracht vrijdag een werkbezoek aan Museum Dr8888. Museumdirecteur Paulo Martina gaf uitgebreid uitleg over de expositie ‘De Stijl in Drachten’ en gaf zijn visie op Leeuwarden-Fryslân 2018. “Via Theo van Doesburg is kunstbeweging ‘De Stijl’ 100 jaar geleden in Drachten begonnen”, vertelde Martina. Dat de tentoonstelling recent de New York Times haalde noemde

lees verder »

PvdA roept Waddeneilanden op Kustpact alsnog te ondertekenen

door Provinciale Staten op 23 februari 2017

De PvdA wil dat de provincie Fryslân zich inspant om de Waddengemeenten alsnog achter het Kustpact te krijgen. Statenlid Tjerk Voigt stelt schriftelijke vragen en roept gedeputeerde Klaas Kielstra op om actie te ondernemen. “We zijn blij dat de provincie het Kustpact heeft ondertekend, maar het is teleurstellend dat de Waddengemeenten dit niet hebben gedaan.”

lees verder »

Tjerk Voigt jureert tijdens ‘Op weg naar Het Lagerhuis’

door Provinciale Staten op 14 februari 2017
Foto PvdA Fryslân

Statenlid Tjerk Voigt had gisteren de eervolle taak om als jurylid op te treden tijdens de Friese voorronde van ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ (VARA). Op het provinciehuis streden leerlingen van 9 middelbare scholen in debatteams tegen elkaar. De winnaar, OSG Sevenwolden, gaat door naar de landelijke tv-finale die dit voorjaar wordt gehouden.

lees verder »

PvdA stimuleert vooruitdenken over toekomst Waddenfonds

door Provinciale Staten op 8 november 2016

Het Waddenfonds draagt volgens de PvdA enorm bij aan de ontwikkeling van de natuur, ecologie en economie in het Waddengebied. Woordvoerder Tjerk Voigt noemt het fonds, dat in 2026 afloopt, zelfs „onmisbaar”. “Het is noodzakelijk om extra investeringen te doen in de kwaliteit van de Waddenzee.” De PvdA diende daarom tijdens de Statenvergadering van oktober

lees verder »

‘Geen boringen naar olie, gas en zout in de Wadden’

door Provinciale Staten op 8 november 2016

Opnieuw heeft de PvdA laten weten tegen schadelijke activiteiten in de Waddenzee te zijn. Bij de behandeling van het investeringskader voor het Waddengebied diende de PvdA samen met de SP, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie een motie in tegen olie-, gas- en zoutwinning.

lees verder »