Riek van der Vlugt

Nieuwsberichten over Riek van der Vlugt

Vrouwennetwerk praat over ongelijkheid met Agnes Jongerius

door Vrouwennetwerk op 16 mei 2017

In 2016 is Nederland verder gezakt uit de top 10 van de jaarlijkse Global Gender Gap Index (GGGI). Deze lijst geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen. Het blijkt dat Nederland geen progressie heeft geboekt op het gebied van arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid. Dit baart het PvdA Vrouwennetwerk zorgen. 

lees verder »

‘Mens tot mens contact beste middel tegen vooroordelen’

door Vrouwennetwerk op 4 april 2017
Foto M. van der Meer / PvdA Fryslân

“Het was een leerzame en enerverende avond.” Dat zei Ouarda Ahammar na afloop van de bijeenkomst van het PvdA Vrouwennetwerk in Akkrum. Ouarda, trainer/coach bij Re-care, was samen met Brenda Ottjes, directeur van Tûmba, bij ons netwerk op bezoek om te spreken over polarisering en verharding in de samenleving. Er kwamen dit keer zo’n 20

lees verder »

Littenseradiel positief over herindeling en zorgdecentralisatie

7 oktober 2014
Foto PvdA Fryslân

“Een echte plattelandsgemeente met eigen problematiek,” zo beschrijft wethouder Marja Reijndorp (SAM) ‘haar’ Littenseradiel. Actuele kwesties zijn de gemeentelijke herindeling, decentralisatie van de zorg en wonen. Om deze issues te bespreken en om een beeld te krijgen van recreatie in de gemeente werd op vrijdag 3 oktober Easterlittens bezocht. In het kader van ‘PvdA foar

lees verder »

‘Guozzen, foar de ien in lust, foar oaren in lêst’

26 september 2014

Trekkers voor de deur van het provinciehuis. Dat kan maar een ding betekenen: landbouwonderwerpen op de agenda van de Statenvergadering. Afgelopen woensdag waren het er maar liefst drie. Het begon met een enerverende discussie over de aanpak van ganzen in Fryslân. Deze werd gevolgd door de behandeling van lichthinder door melkveestallen en de nieuwe landbouwagenda.

lees verder »

Zorginnovatie in Smallingerland

25 september 2014

In het kader van ‘PvdA foar Fryslân’ brachten diverse Statenleden, raadsleden, Kamerleden en gedeputeerde Jannewietske de Vries op vrijdag 19 september een bezoek aan de gemeente Smallingerland. In Drachten bezochten zij maaltijdservice Van Smaak en het project ‘Wonen met Zorg’ van De Friese Wouden. Bij beide is er sprake van een innovatief zorgconcept dat probeert

lees verder »

Iere betiid troch it ‘tsjustere’ Fryske greidelân

19 september 2014

Jierliks wurdt der troch Fryske natuerorganisaasjes in betide gearkomste yn de natoer organisearre. Dit kear wie it de beurt oan de Fryske Miljeu Federaasje. Op woansdei 17 septimber hiene se yn it ramt fan ‘Ontwakend Landschap’ in kleasterkuier opset. Steateleden Riek van der Vlugt en Douwe Hoogland rûnen mei en prakkesearden oer ljochthinder en natoerbehear.

lees verder »

Hoedzje en noedzje fan Twizelermieden

5 september 2014

Steatelid Riek van der Vlugt hat skriftlike fragen stelt oan deputearre Johannes Kramer oer de hjoeddeistige situaasje fan de Twizelermieden. Yn 2010 hat de provinsje in buorkerij mei lân yn it gebiet oankocht yn ferbân mei de realisaasje fan it ‘Natoernetwurk Nederlân’. PvdA Fryslân wol fan Kramer witte hoe’t it natoergebiet it bêste hoede en

lees verder »

Topkwaliteit pootgoedsector bewaken

25 augustus 2014
Foto PvdA Fryslân

Aan de keukentafel van mts. Gosse Jensma en Tineke de Vries werd duidelijk dat er onrust heerst in de pootgoedsector. Het kabinet is van plan om plant-aardige keuringen onder publieke verantwoordelijkheid te brengen. De vrees is dat dit ten koste gaat van de efficiëntie in de sector en de productkwaliteit. Statenleden Riek van der Vlugt,

lees verder »

Vallen en opstaan bij overgang naar collectief natuurbeheer

25 augustus 2014
Foto PvdA Fryslân

Na Fryslân doorkruist te hebben kwamen Kamerlid Lutz Jacobi en Statenleden Douwe Hoogland en Riek van der Vlugt afgelopen donderdag vol verwachting aan in Jutrijp. Hier waren zij door LTO Nederland uitgenodigd om met lokale melkveehouders en LTO-bestuurders te praten over agrarisch natuurbeheer. Tussen de koeien van de familie Huitema werd onder andere gesproken over

lees verder »

‘Noardlike Fryske Wâlden’ loopt voorop in natuur- en landschapsbeheer

24 augustus 2014

Het karakteristieke coulisselandschap van de ‘Noardlike Fryske Wâlden’ was op woensdag 20 augustus de achtergrond van een werkbezoek over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Bij de melkveehouderij van Folkert Algra in Eastermar kwam een gemêleerd gezelschap bijeen. Zo waren er afgevaardigden van Landschapsbeheer en Soortenbescherming Nederland. En vanuit de politiek waren o.a. Statenleden Riek van der

lees verder »