Remco Admiraal

Nieuwsberichten over Remco Admiraal

Meerjarenperspectief bij het Wetterskip

door Wetterskip Fryslân op 13 juli 2017

Met elf fracties praten over het meerjarenperspectief, waarin de kaders zijn opgenomen voor de begroting van 2018 en een doorkijkje naar de jaren erna, levert niet de meest spetterende avond op. Maar het moet. De PvdA vindt dat Wetterskip Fryslân zijn taken goed, duurzaam en maatschappelijk verantwoord moet uitvoeren, samen met anderen moet bijdragen aan

lees verder »

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2016

door Wetterskip Fryslân op 4 april 2017

We hebben afgelopen jaar mooie en minder mooie dingen meegemaakt in Wetterskip Fryslân. We zijn trots op ons vernieuwde energieneutrale kantoor. Daarmee laat het Wetterskip zien klimaataanpassing, ook in eigen huis, belangrijk te vinden. Ook de levering van biogas uit rioolslib aan Fier Fryslân is daarvan een mooi voorbeeld. Zo zijn er gelukkig meer.

lees verder »

De toekomst

door Wetterskip Fryslân op 7 november 2016
Foto PvdA Fryslân

Als voorbereiding op de begroting stellen we jaarlijks het meerjarenperspectief vast. Voorafgaand hieraan hebben we in het Algemeen Bestuur drie avonden gediscussieerd over de toekomst, omdat als gevolg van de klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling steeds meer investeringen in ons watersysteem noodzakelijk zijn.

lees verder »

Toekomst investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’ geheimzinnig

door Provinciale Staten op 28 augustus 2015

Het college wil 100 miljoen bezuinigingen op ‘Wurkje foar Fryslân’. Voor de PvdA is het onduidelijk welke toekomst het programma tegemoet gaat. Voordat de Provinciale Staten met het college in discussie gaat over de toekomstplannen, wil de PvdA eerst meer informatie van Gedeputeerde Staten ontvangen.

lees verder »

‘Dagelijks Bestuur, vertel hoe het zit met Hefpunt!’

door Wetterskip Fryslân op 1 juli 2015

“Ga eindelijk vertellen hoe het zit met Hefpunt.” Dat was de kern van de bijdrage van de PvdA in het Wetterskip. Het is logisch dat burgers en belastingbetalers boos en bezorgd zijn wanneer ze lezen dat een ex-werknemer van Hefpunt 900.000 euro wachtgeld krijgt. Mensen betalen hun waterschapslasten voor schoon water

lees verder »

Openheid en transparantie nodig bij vertrekregeling Hefpunt

door Wetterskip Fryslân op 7 juni 2015

Waarom wordt er niet beter gecommuniceerd over de vertrekregeling van de voormalige directeur van Hefpunt? Dat vraagt de PvdA-fractie in Wetterskip Fryslân zich af. Bij het afspreken van de vertrekregeling moet immers helder zijn geweest dat de consequenties ervan openbaar, in de jaarrekening, vermeld moesten worden. Ook al is vertrouwelijkheid rond de regeling afgesproken.

lees verder »

“In de oppositie bij Wetterskip”

door Wetterskip Fryslân op 30 april 2015

Na een fantastische campagne, waarin we duizenden rozen, magazines en folders uitdeelden en gesprekken voerden op straat en aan deur, hebben we een zetel verloren in het Wetterskip. We haalden net geen derde zetel. En zo belandden we met de FNP, VVD, Lagere Lasten Burger en ChristenUnie, in de wachtkamer bij informateur Joop Atsma (CDA).

lees verder »