Openbaar vervoer

Nieuwsberichten over Openbaar vervoer

‘Kiezen voor duurzaam openbaar vervoer’

door In het nieuws op 19 september 2017

LEEUWARDER COURANT — De verduurzaming van het openbaar vervoer in Friesland gaat te langzaam en is te vrijblijvend. Al in 2025 moet het openbaar vervoer in Friesland duurzaam zijn, zowel de bussen als de treinen. Dat betekent geen CO2-uitstoot meer. „Het is onze verantwoordelijkheid om nu te kiezen voor duurzaam openbaar vervoer”

lees verder »

PvdA wil alle bussen in Fryslân rolstoeltoegankelijk

door Provinciale Staten op 2 juni 2017

De PvdA vindt het onacceptabel dat er op dit moment rolstoelgebruikers zijn die op bushaltes achterblijven vanwege defecte rolstoelplanken of buschauffeurs die weigeren hulp te bieden. Statenlid Harry Balgobind wil van gedeputeerde Johannes Kramer weten hoe de situatie is in Fryslân. “Wij verwachten dat alle bussen in Fryslân rolstoeltoegankelijk zijn

lees verder »

‘Friese mobiliteitscentrale moet succes worden’

door Provinciale Staten op 26 januari 2017

Gisteren stemde Provinciale Staten in met het oprichten van een mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân. De PvdA is al jarenlang voorstander van dit plan. Wanda Ottens, woordvoerder verkeer en vervoer, sprak de hoop uit dat de pilot een succes wordt zodat het over meer gebieden in de provincie uitgerold kan worden.

lees verder »

‘Meer aandacht voor innovatief openbaar vervoer op Friese platteland’

door Provinciale Staten op 10 augustus 2016

De PvdA wil weten hoe het staat met de aanpak van het openbaar vervoer in het Friese landelijke gebied. Al vele jaren is dit binnen de provincie een punt van aandacht, maar veel schot lijkt er niet in te zitten. Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) deed in januari 2015 een toezegging

lees verder »

Bijdrage openbaar vervoer voor minderjarige mbo’ers

door Provinciale Staten op 27 oktober 2015

Samen met de ChristenUnie wil de PvdA dat onderzocht wordt of minderjarige Friese Mbo’ers een financiële bijdrage van de provincie kunnen krijgen voor de reiskosten van en naar school. Studenten onder de achttien jaar kunnen nog geen gebruik maken van de ov-kaart, maar moeten toch vaak behoorlijke afstanden afleggen.

lees verder »

Betere voorzieningen voor schoolkinderen in buitengebieden

door Provinciale Staten op 24 september 2015

Elk kind in Fryslân moet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben op goed en goed bereikbaar onderwijs. Voor schoolkinderen in buitengebieden is dat niet altijd het geval. De PvdA geeft het nieuwe college daarom de opdracht om met actiepunten te komen om de voorzieningen rond scholen in buitengebieden te verbeteren.

lees verder »

‘Sta-trein tussen Sneek en Leeuwarden is ongewenst’

door Provinciale Staten op 6 maart 2015

Op werkdagen zijn er tijdens de ochtendtreinen tussen Sneek en Leeuwarden structureel te weinig zitplaatsen. Dat heeft de PvdA vernomen uit klachten via de social media. Statenlid Jouke van der Zee wil nu van gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) weten of hij afwist van de situatie “die zich al meer dan een jaar voordoet”.

lees verder »

Fiets- en voetgangersbrug bij spoorwegovergang Hurdegaryp

door Provinciale Staten op 27 februari 2015
Foto Ingezonden illustratie

Door de nieuwe rondweg bij Hurdegaryp komt de spoorwegovergang te vervallen die de Stationsweg met de Slachtedijk verbindt. Dorpsbewoners zijn teleurgesteld, maar gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) geeft aan een tweede fietserstunnel “niet zinvol” te vinden. De PvdA zoekt naar een oplossing en stelt een fiets- en voetgangersbrug voor.

lees verder »

Rezjysintrale iepenbier ferfier yn Fryslân

door Provinciale Staten op 23 januari 2015

Iepenbier en doelgroepenferfier yn it lanlike gebiet is wichtich. Steatelid Jouke van der Zee hat hjiroer al langer oanjûn dat wy ús bûten Fryslan “oriïntearje moatte op ynnovative ferfiers-modellen”. No blykt dat der yn Seelân in ferfiersmodel ûntwikkele is wêr ‘t gemeenten en provinsje in regeling ha dy’t de finansiering en planning fan ritten fersoarget.

lees verder »

Van der Zee: opheldering ‘fietsenprobleem’ traject Leeuwarden-Stavoren

12 augustus 2014

Statenlid Jouke van der Zee heeft namens de PvdA Steatefraksje schriftelijke vragen gesteld over reizigersproblemen op het traject Leeuwarden-Stavoren. Van der Zee: “Der ride oant en mei 17 augustus gjin treinen op it trajekt en dêrfoar yn’t plak wurde troch Arriva bussen ynset. Dizze bussen kinne neffens in meidieling fan Arriva gjin fytsen meinimme wylst

lees verder »