Onderwijs

Nieuwsberichten over Onderwijs

Fragen oer lessen seksueel ferskaat op skoallen

door In het nieuws op 19 april 2017

OMROP FRYSLÂN — Leden fan de opposysjepartijen yn Provinsjale Steaten freegje harren ôf wêrom’t de provinsje net mei Tûmba en it COC yn petear giet oer lessen yn seksueel en kultureel ferskaat op skoallen. Mei út namme fan de ChristenUnie, D66, PvdA en de Partij voor de Dieren frege Retze van der Honing fan GrienLinks wêrom’t dat

lees verder »

PvdA roept onderwijs, ondernemers en overheid op beter samen te werken

door Provinciale Staten op 6 februari 2017

Ook de jeugdwerkeloosheid en braindrain vanuit de provincie wil de PvdA aangepakt zien, zo schrijft de PvdA in haar brief aan Gedeputeerde Staten. Een betere samenwerking is nodig, aldus fractievoorzitter Remco van Maurik, om de wensen en eisen van scholieren, scholen, bedrijven en de overheid op elkaar aan te laten sluiten. Lokale campusinitiatieven, zoals Campus

lees verder »

Marja van der Meer gaat ‘back to school’ op Piter Jelles !mpulse

door Provinciale Staten op 16 december 2016

Statenlid Marja van der Meer gaf vrijdagochtend een gastles op het Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden. Tijdens de les, die volledig werd georganiseerd door havo-4-leerlingen, werd er gesproken over politiek, de aankomende verkiezingen en de PvdA als partij. Marja vertelde over haar „uit de hand gelopen hobby” als politicus en de rol van Provinciale Staten

lees verder »

PvdA debatteert over werk en vluchtelingen bij schoolverkiezingen Friesland College

door Provinciale Staten op 13 december 2016

“Wees niet bang voor een kleine studieschuld”, met die woorden moedigde PvdA-raadslid Jelle de Visser de mbo-studenten van het Friesland College aan vooral verder te studeren. Hij zei dit tijdens het verkiezingsdebat dat studenten zakelijke dienstverlening van het Friesland College dinsdagochtend organiseerden. Het debat, waarin de onderwerpen werk, onderwijs en de opvang van vluchtelingen

lees verder »

‘Meer aandacht voor kleine cultuurinitiatieven en gezonde levensstijl’

door Provinciale Staten op 7 september 2016
Foto PvdA Fryslân

De PvdA vindt dat er in het nieuwe beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport te weinig aandacht is voor lokale initiatieven en gezondheid. “Ús provinsje is ryk wat ferienigingen oanbelanget”, verklaart woordvoerder Marja van der Meer. “Dit moatte we mear stimulearje. Lytse inisjativen belûke minsken op in leechdrompelige wize by kultuer, taal en sport.”

lees verder »

Sneller duidelijkheid over steun lokale verenigingen en musea

door Provinciale Staten op 14 juni 2016

De oppositie in de Friese Staten gaat niet akkoord met het verzoek van het college om de behandeling van het beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport tot na de zomer uit te stellen. De PvdA stuurde met D66, ChristenUnie, GrienLinks, Partij voor de Dieren en de FFP een spoedbrief aan Gedeputeerde Staten.

lees verder »

‘Sneller duidelijkheid over steun Friese festivals en evenementen’

door Provinciale Staten op 23 maart 2016

Organisatoren van evenementen in Fryslân moeten ruim van te voren te horen krijgen of ze wel of niet een bijdrage van de provincie krijgen. Die oproep doet de PvdA bij de behandeling van het nieuwe provinciale beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport. Sommige evenementen, zoals onlangs het Fries Straatfestival, krijgen pas laat te horen of

lees verder »

Leerlingen trekken aan de bel

door Lutz Jacobi op 15 maart 2016

COLUMN — Donderdagochtend stond ik om negen uur op het schoolplein van het Instituut voor Individueel Onderwijs aan de Laan van Poot in Den Haag om héél veel lawaai te maken! Samen met de 155 leerlingen, de leerkrachten en ouders gingen we tekeer met pannen, deksels, toeters, bellen en schreeuwen.

lees verder »

“Vertraging Friese universiteit is bizar”

door Provinciale Staten op 20 november 2015

Remco van Maurik vindt het “bizar” dat er voorlopig geen volwaardig universiteitscampus in Fryslân komt. “Mijn beeld was dat er een akkoord zonder voorbehouden lag. Het is een buitengewoon droevige ontwikkeling.” De Rijksuniversiteit Groningen stelt de campus in Fryslân in elk geval uit tot september 2017.

lees verder »

Betere voorzieningen voor schoolkinderen in buitengebieden

door Provinciale Staten op 24 september 2015

Elk kind in Fryslân moet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben op goed en goed bereikbaar onderwijs. Voor schoolkinderen in buitengebieden is dat niet altijd het geval. De PvdA geeft het nieuwe college daarom de opdracht om met actiepunten te komen om de voorzieningen rond scholen in buitengebieden te verbeteren.

lees verder »