Landbouw

Nieuwsberichten over Landbouw

‘Betalen schadevergoeding geen oplossing voor ganzenprobleem’

door Provinciale Staten op 13 juli 2017

AUDIO — De PvdA stemde afgelopen woensdag tegen de voorgestelde aanpak van het ganzenprobleem. De Fryske Guozzenoanpak 2017-2020 biedt, volgens Statenlid Hetty Janssen, geen structurele oplossing voor de ganzenschade. “Wij missen belangrijke zaken zoals de winterrust, aanpassingen in de wijze van veehouderij en effectieve verjaagmethoden.” Het vergoeden van schade blijft de basis van het systeem.

lees verder »

Aanpak inklinking veenweide verloopt te traag

door In het nieuws op 7 juli 2017

FRIESCH DAGBLAD — In de provinciale plannen verloopt de discussie wat er allemaal moet gebeuren om inklinking van het veenweidegebied tegen te gaan nog niet geheel soepel. Er is meer draagvlak nodig, maar dat proces gaat traag. De structuurwijziging van de commissie die de veenweidevisie van de provincie en Wetterskip Fryslân de komende jaren moet

lees verder »

‘Concrete doelen voor Friese duurzame landbouwdeal’

door Provinciale Staten op 26 juni 2017

Loon naar werken voor de PvdA. Na een jaar wachten en touwtrekken stond ‘duurzame landbouw’ gisteren op de agenda van Provinciale Staten. “We zijn heel blij dat het gelukt is en dat de provincie Fryslân de duidelijke keuze maakt dat er alleen plaats is voor grondgebonden, natuurinclusieve landbouw”, zei Hetty Janssen.

lees verder »

“Meitsje Fryslân Europeeske proeftún foar duorsume lânbou”

door In het nieuws op 15 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLÂN — Fryslân moat in Europeeske proeftún wurde foar in duorsumere lânbou. Mei dat plan kaam woansdeitejûn de PvdA yn de Fryske Steaten. Neffens de PvdA soene de Fryske boeren tastimming krije moatte om bepaalde Europeeske regels net te folgjen. Sa soe der romte ûntstean om nije duorsume eksperiminten ut te fieren.

lees verder »

Verdroging veenweide: er moet nu wat gebeuren

door Provinciale Staten op 28 maart 2017

Woensdag speelde zich een beschamende vertoning af in de commissievergadering van Provinciale Staten. Als politieke partijen maakten wij ons zorgen over een serieus probleem: het verdwijnen van het veenweidegebied. Een beeldbepalend landschap in Fryslân. De coalitiepartijen blokkeerden het debat hierover. Een uitvoerig verslag hierover stond de volgende ochtend in deze krant (‘Verwarring plaagt Friese politici’,

lees verder »

PvdA boos over wegstemmen debat verdroging veenweide

door Provinciale Staten op 23 maart 2017

Door procedurele ruzies kwamen Provinciale Staten gisteren niet toe aan discussies over het veenweidegebied en duurzame dorpen. Kritiek van SP’er Jacob van der Hoek leidde ertoe dat een meerderheid van de commissie het door de PvdA aangevraagd debat over verdroging van het veenweidegebied wegstemde. PvdA-fractieleider Remco van Maurik ontplofte toen de kwestie van de agenda

lees verder »

PvdA maakt kennis met CdK Arno Brok: ‘It is hjir prachtich’

door Provinciale Staten op 22 maart 2017

Aan de keukentafel in Nijeholtwolde maakte commissaris van de Koning Arno Brok maandag kennis met de PvdA Statenfractie. Hij zei uit te kijken naar een succesvolle samenwerking en verklaarde een brug te willen slaan tussen college- en niet-collegepartijen. “Ik leau yn ferbining meitsjen, ek al is dat op it stuit net yn’e moade.”

lees verder »

‘Gezondheid omwonenden voorop bij intensieve veehouderij’

door Provinciale Staten op 8 juli 2016

De PvdA wil weten in welke gebieden van de provincie Fryslân inwoners gezondheidsrisico’s lopen door veehouderijen in de buurt. Omwonenden van, voornamelijk intensieve veehouderijen, hebben meer last van luchtwegklachten, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en Nivel. Statenleden Hetty Janssen en Douwe Hoogland vragen om opheldering

lees verder »

PvdA praat met boeren over toekomst landbouw: ‘Bliuw sykjen nei kânsen’

door Provinciale Staten op 7 februari 2016
Foto PvdA Fryslân

“De boer moat bestean bliuwe, dêr moatte we soarch foar drage”, dat zei Douwe Hoogland woensdag tijdens een praatsessie met Friese boeren. Op uitnodiging van LTO Noord was de landbouwwoordvoerder, samen met partijgenoten Hetty Janssen en Harry Balgobind en diverse boeren, op werkbezoek in Bantega bij de familie De Jong.

lees verder »

Muizenschade: “Boeren de zomer door helpen”

door Provinciale Staten op 23 februari 2015
Foto PvdA Fryslân

“Een Friese boer wil zichzelf redden.” Daar is Statenlid Douwe Hoogland zeker van. Maar met de huidige muizenplaag, en de schade die ermee samengaat, is dat moeilijk. “De schade kan oplopen tot 100.000 euro per bedrijf.” Er moet daarom serieus gekeken worden naar het probleem vindt de PvdA. Hoogland: “Het kan boeren de kop kosten.”

lees verder »