Jouke van der Zee

Nieuwsberichten over Jouke van der Zee

‘Sta-trein tussen Sneek en Leeuwarden is ongewenst’

door Provinciale Staten op 6 maart 2015

Op werkdagen zijn er tijdens de ochtendtreinen tussen Sneek en Leeuwarden structureel te weinig zitplaatsen. Dat heeft de PvdA vernomen uit klachten via de social media. Statenlid Jouke van der Zee wil nu van gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) weten of hij afwist van de situatie “die zich al meer dan een jaar voordoet”.

lees verder »

“Geen concurrentie met Thialf”

door Provinciale Staten op 26 februari 2015
Foto PvdA Fryslân

Terwijl vele schoolkinderen hun rondjes schaatsen op de oude ijsbaan krijgt de nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden steeds meer vorm. De bouw lijkt voorspoedig te verlopen. Statenleden Jouke van der Zee en Douwe Hoogland gingen woensdagmiddag op inspectie en spraken met Bonne Stienstra van IJshal Leeuwarden over de vorderingen.

lees verder »

Rezjysintrale iepenbier ferfier yn Fryslân

door Provinciale Staten op 23 januari 2015

Iepenbier en doelgroepenferfier yn it lanlike gebiet is wichtich. Steatelid Jouke van der Zee hat hjiroer al langer oanjûn dat wy ús bûten Fryslan “oriïntearje moatte op ynnovative ferfiers-modellen”. No blykt dat der yn Seelân in ferfiersmodel ûntwikkele is wêr ‘t gemeenten en provinsje in regeling ha dy’t de finansiering en planning fan ritten fersoarget.

lees verder »

Littenseradiel positief over herindeling en zorgdecentralisatie

7 oktober 2014
Foto PvdA Fryslân

“Een echte plattelandsgemeente met eigen problematiek,” zo beschrijft wethouder Marja Reijndorp (SAM) ‘haar’ Littenseradiel. Actuele kwesties zijn de gemeentelijke herindeling, decentralisatie van de zorg en wonen. Om deze issues te bespreken en om een beeld te krijgen van recreatie in de gemeente werd op vrijdag 3 oktober Easterlittens bezocht. In het kader van ‘PvdA foar

lees verder »

Op pad voor het Wad

3 september 2014

Diverse Statenleden waaronder Douwe Hoogland, Jouke van der Zee en Joy Kisoenpersad zijn op 22 augustus jl. samen met Statenleden van de provincies Groningen en Noord-Holland op waddenexcursie geweest. De excursie stond in het teken van het aanstaande 50 jarig jubileum van de Waddenvereniging. Tijdens de excursie is stilgestaan bij de activiteiten van deze organisatie.

lees verder »

Van der Zee: opheldering ‘fietsenprobleem’ traject Leeuwarden-Stavoren

12 augustus 2014

Statenlid Jouke van der Zee heeft namens de PvdA Steatefraksje schriftelijke vragen gesteld over reizigersproblemen op het traject Leeuwarden-Stavoren. Van der Zee: “Der ride oant en mei 17 augustus gjin treinen op it trajekt en dêrfoar yn’t plak wurde troch Arriva bussen ynset. Dizze bussen kinne neffens in meidieling fan Arriva gjin fytsen meinimme wylst

lees verder »

Jouke van der Zee wil snel beginnen met gedeeltelijke elektrificatie spoor Leeuwarden-Groningen

9 mei 2014

De fracties van de Partij van de Arbeid in Fryslân en Groningen zijn voorstander van gedeeltelijke elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden Groningen. Waarom komen de fracties met dit plan en waarom komen zij daar nu mee? Een belangrijke reden is dat dieseltreinen voor het personenvervoer hun tijd hebben gehad.

lees verder »

PvdA zit bovenop snelle spoorverbinding

8 maart 2014

PvdA statenlid Jouke vd Zee stelt het College vragen over de “Langere Termijn Spooragenda, deel 2” die het Kabinet op 28 maart 2014 vastgesteld heeft. Die vormt het beleidskader voor het Rijksbeleid op het gebied van openbaar vervoer en met name het treinverkeer in Nederland.

lees verder »

PvdA voorstander van Wi-Fi in Fryslân

10 december 2013

De PvdA is blij met een subsidieregeling waaruit VVV’s, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen een aanvraag voor Wi-Fi kunnen doen. De gratis Wi-Fi is bedoeld voor de openbare ruimte in toeristische dorpen en steden in Fryslân. Als er wordt ingelogd op het internet komen ze uit op de website www.beleeffriesland.nl. Op de site vinden ze informatie over

lees verder »

PvdA wil duidelijkheid afschaffen rode diesel treinen

21 november 2013

De PvdA Statenfractie wil duidelijkheid hebben over het gebruik van rode diesel door de treinen in de provincie Fryslân. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van GS om inzicht te krijgen eventuele elektrificatie van regionale diesellijnen. Een omschakeling naar een veel schoner elektrisch netwerk voor het spoorvervoer zou wat de PvdA

lees verder »