Jacques Monasch

Nieuwsberichten over Jacques Monasch

Nieuwe wegen

door Jacques Monasch op 14 oktober 2016

Het gaat niet goed met links. Niet in Nederland, niet in Europa. Bij de PvdA liep het ledenaantal de afgelopen jaren terug van 55.000 naar 45.000 leden. De peilingen spreken boekdelen. Die neerwaartse spiraal moet doorbroken worden. Tijd voor nieuwe wegen. Nieuw elan, een moderne beweging, die krijg je door een serieus open debat

lees verder »

Fries Kamerlid Jacques Monasch kandidaat lijsttrekker: ‘Ik doe mee om te winnen’

door In het nieuws op 14 oktober 2016

LEEUWARDER COURANT — Hij was ‘trending topic’ op Twitter en haalde het grote Nederlandse nieuws. Jacques Monasch  (54) uit Sneek wil de PvdA verlinksen. Hij gooit zich in de lijsttrekkersstrijd als opponent van Diederik Samsom en mogelijk ook Lodewijk Asscher. Monasch wil bij een eventuele winst van de PvdA Ahmed Aboutaleb of Eberhard van der Laan

lees verder »

PvdA: Passende vergoeding voor toezichthouders

door In het nieuws op 27 juni 2016

FRIESCH DAGBLAD — De PvdA-Tweede Kamerleden John Kerstens, Jaques Monasch en Lutz Jacobi willen van de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Edith Schippers (Volksgezondheid) weten of zij het met hun eens zijn dat met de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens 2 een vrijbrief is gegeven aan raden van toezicht

lees verder »

Kamerleden en Statenleden verbolgen over misstanden De Centrale As

door Provinciale Staten op 24 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

Friese Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch stellen samen met PvdA-collega Johan Kerstens Kamervragen over misstanden bij de aanleg van De Centrale As. De FNV maakte afgelopen week bekend dat zij verschillende misstanden hadden geconstateerd, waaronder het maken van te lange dagen, onderbetaling en schijnconstructies. Ook de Friese PvdA Statenfractie wil opnieuw opheldering.

lees verder »

Met beleving, passie en maatwerk, werken Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aan de toekomst

door Provinciale Staten op 26 maart 2016
Foto PvdA Fryslân

Een kringgesprek over het op de kaart zetten van de ‘Wâlden’ in een bijenkorf van velt in Buitenpost. Gloedvolle betogen over de toekomst van ‘It nije hert fan Fryslân’ in de voormalige Garypster melkfabriek ‘De Eendracht’. Een grote groep PvdA-politici, waaronder Kamerleden Jacques Monasch en Lutz Jacobi, keerde vol inspiratie en informatie huiswaarts na deelname

lees verder »

Hoge ambities voor recreatie in Ooststellingwerf

door Provinciale Staten op 9 november 2015
Foto PvdA Fryslân

Vol optimisme kijkt Ooststellingwerf naar de toekomst. Zoveel werd duidelijk bij het werkbezoek van de PvdA aan Oosterwolde en Appelscha. Het gemeentebestuur heeft veel ambities. Of het nu gaat over de nieuwe N381, het Ecomunitypark, de aanpak van de krimp of het stimuleren van werkgelegenheid. Burgemeester Harry Oosterman en zijn wethouders zien overal kansen.

lees verder »

‘Fijn Wonen’ in slimme en duurzame zorgwoning

door Provinciale Staten op 24 april 2015
Foto Aafke Postma

Bouwbedrijf Van Wijnen heeft in Gorredijk een modelwoning ‘Fijn Wonen’ neergezet. Het is een woning met perspectief, waardoor je in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch bezochten vrijdag deze slimme zorgwoning met enkele Statenleden en fractieleden van Smallingerland, Achtkarspelen en Opsterland.

lees verder »

Littenseradiel positief over herindeling en zorgdecentralisatie

7 oktober 2014
Foto PvdA Fryslân

“Een echte plattelandsgemeente met eigen problematiek,” zo beschrijft wethouder Marja Reijndorp (SAM) ‘haar’ Littenseradiel. Actuele kwesties zijn de gemeentelijke herindeling, decentralisatie van de zorg en wonen. Om deze issues te bespreken en om een beeld te krijgen van recreatie in de gemeente werd op vrijdag 3 oktober Easterlittens bezocht. In het kader van ‘PvdA foar

lees verder »

Zorginnovatie in Smallingerland

25 september 2014

In het kader van ‘PvdA foar Fryslân’ brachten diverse Statenleden, raadsleden, Kamerleden en gedeputeerde Jannewietske de Vries op vrijdag 19 september een bezoek aan de gemeente Smallingerland. In Drachten bezochten zij maaltijdservice Van Smaak en het project ‘Wonen met Zorg’ van De Friese Wouden. Bij beide is er sprake van een innovatief zorgconcept dat probeert

lees verder »

Samen sterk naar 2018!

16 september 2014

Gisteren heeft een onderzoeksteam, bestaande uit Nieske Ketelaar, Remco van Maurik en Jacques Monasch, een evaluatierapport gepubliceerd naar aanleiding van de uitslag van de recente gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân. Het rapport, geschreven in opdracht van het gewestbestuur, bevat een oproep aan de Friese PvdA om zich te vernieuwen. Zonder deze aanpassingen zal de nu nog sterke

lees verder »