Henni van Asten

Nieuwsberichten over Henni van Asten

Meerjarenperspectief bij het Wetterskip

door Wetterskip Fryslân op 13 juli 2017

Met elf fracties praten over het meerjarenperspectief, waarin de kaders zijn opgenomen voor de begroting van 2018 en een doorkijkje naar de jaren erna, levert niet de meest spetterende avond op. Maar het moet. De PvdA vindt dat Wetterskip Fryslân zijn taken goed, duurzaam en maatschappelijk verantwoord moet uitvoeren, samen met anderen moet bijdragen aan

lees verder »

PvdA foar Wetter: ‘Groen en Water in de stad’

door Wetterskip Fryslân op 18 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Op 16 juni vond er een bijzondere editie PvdA foar Fryslân plaats in Leeuwarden. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Wetterskip in 2015 hebben wij afgesproken zeker eenmaal per jaar een PvdA foar Wetter te organiseren. De eerste editie vond plaats in de rioolwaterzuivering van Leeuwarden en ging over ‘Innovatie na het doorspoelen’

lees verder »

PvdA foar Wetter: ‘Water in de stad’

door Provinciale Staten op 8 juni 2017

De Steatefraksje, Wetterskipsfraksje en PvdA Leeuwarden nodigt u van harte uit voor ‘PvdA foar Wetter 2017’. Op vrijdag 16 juni duiken we in Leeuwarden in het thema ‘Water in de stad’. Tijdens de bijeenkomst willen we graag met u in gesprek en nadenken over de mogelijkheden om water in de stedelijke omgeving op te vangen.

lees verder »

Weststellingwerf doet het graag anders: ‘Experimenteren moet ergens toe leiden’

door Provinciale Staten op 5 april 2017

Weststellingwerf en Noordwolde in het bijzonder heeft een „speciale identiteit”. Burgemeester Gerard van Klaveren sprak vol lof over zijn gemeente tijdens het werkbezoek PvdA foar Fryslân. Het voltallige gemeentebestuur sprak uitgebreid met de PvdA. Kritisch waren de wethouders over de streekagenda, de omgevingsvisie en Merk Fryslân.

lees verder »

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2016

door Wetterskip Fryslân op 4 april 2017

We hebben afgelopen jaar mooie en minder mooie dingen meegemaakt in Wetterskip Fryslân. We zijn trots op ons vernieuwde energieneutrale kantoor. Daarmee laat het Wetterskip zien klimaataanpassing, ook in eigen huis, belangrijk te vinden. Ook de levering van biogas uit rioolslib aan Fier Fryslân is daarvan een mooi voorbeeld. Zo zijn er gelukkig meer.

lees verder »

Ried bouwt aan nieuw dorpshuis De Rede: ‘Wy dogge it mei elkoar’

door Provinciale Staten op 21 februari 2017
Foto PvdA Fryslân

FOTOREPORTAGE – Een hechte gemeenschap met grote plannen, zo kan Ried (Frankeradeel) het beste omschreven worden. Nadat het dorp vorig jaar met een groep vrijwilligers de lokale muziekkoepel deed herrijzen, is het nu de beurt aan dorpshuis ‘De Rede’. De PvdA bracht vrijdag een werkbezoek aan dit ‘rode’ dorp en kreeg daar een indruk

lees verder »

Emissies

door Wetterskip Fryslân op 17 januari 2017

Een van de taken van Wetterskip Fryslân is de zorg voor de waterkwaliteit in onze provincie en het Groningse Westerkwartier. Dat is nog niet eenvoudig. Als het gaat om de zuurgraad, temperatuur, de hoeveelheid chloride en de hoeveelheid zuurstof voldoet het oppervlaktewater in bijna het gehele gebied aan de eisen. Maar het doorzicht is op

lees verder »

‘Ameland moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn’

door Provinciale Staten op 1 december 2016
Foto PvdA Fryslân

FOTOREPORTAGE — De gastvrijheid waarmee Ameland groot is geworden moet behouden blijven. Tot die conclusie kwam wethouder Nico Oud tijdens PvdA foar Fryslân afgelopen vrijdag. Hij benadrukte dat het eiland ook in de toekomst „toegankelijk en betaalbaar” moet zijn. Op het gemeentehuis in Ballum werd kort gesproken over de kansen en uitdagingen op het Waddeneiland.

lees verder »

De toekomst

door Wetterskip Fryslân op 7 november 2016
Foto PvdA Fryslân

Als voorbereiding op de begroting stellen we jaarlijks het meerjarenperspectief vast. Voorafgaand hieraan hebben we in het Algemeen Bestuur drie avonden gediscussieerd over de toekomst, omdat als gevolg van de klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling steeds meer investeringen in ons watersysteem noodzakelijk zijn.

lees verder »

Volop politiek in het Wetterskip

door Wetterskip Fryslân op 14 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

Er zijn mensen die denken dat er in het bestuur van het Wetterskip Fryslân geen politiek wordt bedreven en er zijn er zelfs die vinden dat dit ook niet zou moeten. Die kwamen de laatste tijd van een koude kermis thuis. Bij de overdracht van het stedelijk water, het uitvoeringsplan veenweide en de kaders voor

lees verder »