Harry Balgobind

Nieuwsberichten over Harry Balgobind

PvdA trots op Friese JeugdAdviesRaad

door Provinciale Staten op 13 juli 2017

De Friese JeugdAdviesRaad (FJAR) is gisteren aan het einde van de Statenvergadering officieel geïnstalleerd door commissaris van de Koning Arno Brok. Als mede-indiener van het initiatief is de Steatefraksje bijzonder trots op de FJAR en wenst alle leden heel erg veel succes. Namens de PvdA neemt Harry Balgobind plaats in de begeleidingscommisie.

lees verder »

PvdA wil alle bussen in Fryslân rolstoeltoegankelijk

door Provinciale Staten op 2 juni 2017

De PvdA vindt het onacceptabel dat er op dit moment rolstoelgebruikers zijn die op bushaltes achterblijven vanwege defecte rolstoelplanken of buschauffeurs die weigeren hulp te bieden. Statenlid Harry Balgobind wil van gedeputeerde Johannes Kramer weten hoe de situatie is in Fryslân. “Wij verwachten dat alle bussen in Fryslân rolstoeltoegankelijk zijn

lees verder »

Weststellingwerf doet het graag anders: ‘Experimenteren moet ergens toe leiden’

door Provinciale Staten op 5 april 2017

Weststellingwerf en Noordwolde in het bijzonder heeft een „speciale identiteit”. Burgemeester Gerard van Klaveren sprak vol lof over zijn gemeente tijdens het werkbezoek PvdA foar Fryslân. Het voltallige gemeentebestuur sprak uitgebreid met de PvdA. Kritisch waren de wethouders over de streekagenda, de omgevingsvisie en Merk Fryslân.

lees verder »

Harry Balgobind beëdige as lid fan Provinsjale Steaten

door In het nieuws op 30 maart 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLAN — Harry Balgobind (1955) út Drachten is woansdei troch kommissaris Arno Brok beëdige ta lid fan Provinsjale Steaten foar de fraksje fan de PvdA. Balgobind wie al aktyf as kommisjelid foar dizze steatefraksje. Yn syn wengemeente is hy ek warber yn de lokale polityk en hat er ûnderskate bestjoersfunksjes. Balgobind folget Marja van

lees verder »

Statenlid Marja van der Meer vertrekt en wordt griffier Schiermonnikoog

door Provinciale Staten op 22 februari 2017
Foto PvdA Fryslân

Marja van der Meer (46) uit Ingelum vertrekt als lid van de Friese Provinciale Staten voor de PvdA. Zij wordt per 1 mei 2017 griffier bij de gemeente Schiermonnikoog. “Spitigernôch is myn nije wurk as griffier net te kombinearjen mei it Steatelidmaatskip”, verklaart Van der Meer. “Ik sjoch mei in protte wille werom op

lees verder »

Op zoek naar eenheid in Brussel: een gesprek met Agnes Jongerius en Paul Tang

door Provinciale Staten op 9 december 2016
Foto PvdA Fryslân

Als afsluiter van een tweedaags werkbezoek aan Brussel spraken Friese en Drentse PvdA Statenleden met PvdA Europarlementariërs Agnes Jongerius en Paul Tang. Ze gingen met elkaar in gesprek over de Europese vluchtelingenaanpak, arbeidsmigratie en de problemen rondom zzp’ers. Tang uitte zijn frustratie over de stroperige manier waarop problemen worden opgelost.

lees verder »

Harry Balgobind beëdigd als commissielid

door Provinciale Staten op 17 februari 2016
Foto PvdA Fryslân

Harry Krishnekoemar Balgobind (1955) uit Drachten is vanmorgen beëdigd tot commissielid en eerste opvolger voor de PvdA. Als raadslid is Balgobind in zijn woongemeente Smallingerland, tot maart 2014, vijftien jaar raadslid voor de PvdA geweest. Momenteel is hij coördinator Ombudsteam Smallingerland en lid van het Netwerk Diversiteit bij de FNV.

lees verder »

PvdA praat met boeren over toekomst landbouw: ‘Bliuw sykjen nei kânsen’

door Provinciale Staten op 7 februari 2016
Foto PvdA Fryslân

“De boer moat bestean bliuwe, dêr moatte we soarch foar drage”, dat zei Douwe Hoogland woensdag tijdens een praatsessie met Friese boeren. Op uitnodiging van LTO Noord was de landbouwwoordvoerder, samen met partijgenoten Hetty Janssen en Harry Balgobind en diverse boeren, op werkbezoek in Bantega bij de familie De Jong.

lees verder »