Financiën

Nieuwsberichten over Financiën

PvdA wil aantal verkeersdoden op Friese wegen terugdringen

door Provinciale Staten op 30 mei 2017

In 2016 kwamen er in Fryslân 30 mensen om het leven in het verkeer. De PvdA vindt dat dit er 30 te veel zijn. Fractievoorzitter Remco van Maurik diende daarom bij het bespreken van de jaarstukken een motie in, waarin staat dat nul verkeersdoden de provinciale ambitie moet zijn. “Wij verwachten dat het college met

lees verder »

‘Geld niet uitgegeven aan doelen die we willen bereiken’

door Provinciale Staten op 30 mei 2017

De PvdA discussieerde woensdag over de provinciale jaarstukken. Woordvoerder Remco van Maurik zei dat de jaarrekening over 2016 een positief bedrag laat zien van 20,9 miljoen euro. “Een gemiddelde Friese ondernemer zou daar trots op zijn. Het is echter niet het geval voor een overheid. Het betekent dat er geld niet is uitgegeven aan de

lees verder »

‘Laat het niet bij praten blijven. Laten we actie ondernemen’

door Remco van Maurik op 9 november 2016
Foto PvdA Fryslân

We zijn denk ik nog niet echt bekomen van de verkiezingen in Amerika. Bloedstollend, met een uitslag die zeker het overdenken waard is. De vraag is of de tweedeling in Amerika dezelfde is die in ons land steeds meer zichtbaar wordt. Persoonlijk ben ik van mening dat er verschillen zijn maar ook zeker veel overeenkomsten.

lees verder »

PvdA wil meer grip op koers en resultaten provinciaal beleid

door Provinciale Staten op 9 november 2016

De PvdA roept het provinciaal bestuur op meer duidelijkheid te geven over de ambities van de provincie op het gebied van biologische landbouw, circulaire economie en duurzame dorpen en wijken. Deze oproep doet de PvdA in het kader van de provinciale begroting voor komend jaar. Maandag presenteerde de partij al het idee om de positieve

lees verder »

‘Sluit ogen niet voor gesjoemel met publiek geld’

door Provinciale Staten op 27 mei 2016

De PvdA wil dat de provincie meer doet tegen het financiële gesjoemel en de incidenten in de publieke en semipublieke sector. Het tast volgens de PvdA de geloofwaardigheid van de overheid aan. PvdA-fractievoorzitter Remco van Maurik verwacht een duidelijk statement van het provinciale college waarin het aangeeft dat het onjuist besteden van publieksgeld en topinkomens

lees verder »

PvdA stimuleert sociale houding bij provincie: ‘Meer inzet voor banen en oog voor de zwakkeren’

door Provinciale Staten op 24 mei 2016

De PvdA wil dat de provincie beter zijn best doet om banen te scheppen en mensen bij de samenleving te betrekken. Morgen, bij de behandeling van de provinciale jaarstukken, komt de partij met verschillende voorstellen. Zo zal fractievoorzitter Remco van Maurik pleiten voor meer inzet op het stimuleren van werkgelegenheid en geld voor de zorgeconomie.

lees verder »

PvdA houdt vast aan huisregel ‘eerst beleid dan geld’

door Provinciale Staten op 18 december 2015
Foto PvdA Fryslân

Vorige maand ging de PvdA fel de confrontatie aan over het doordrukken van nieuwe plannen door het college. Woensdag leidde het opnieuw tot discussie. Remco van Maurik verbaasde zich over de wijze waarop het college verwarring schept. “Waar ze het eerst over nieuw beleid hebben, zeggen ze nu dat het toch bestaand beleid is.”

lees verder »

Verkeerde mensen profiteren van verlagen opcenten

door Provinciale Staten op 13 november 2015

AUDIO — Twintig miljoen bezuinigen om geld weg te geven aan mensen met grote auto’s vindt de PvdA onterecht. Woordvoerder Hetty Janssen noemt het in een interview met Omrop Fryslân een “verkeerde manier” van lastenverlichting. “Het geld komt bij de verkeerde mensen terecht. […] Mensen met twee auto’s bijvoorbeeld, die profiteren er dubbel van.” De

lees verder »

Felle confrontatie over begroting

door Provinciale Staten op 12 november 2015
Foto PvdA Fryslân

Voor de PvdA was de begrotingsbehandeling een dag met gemengde gevoelens. Er waren mooie successen. Er komt een ‘Dichter fan Fryslân’. Het voortbestaan van de Anita Andriesen Prijs is niet meer in gevaar. De ‘knip’ in de Trekweg bij Kollum wordt heroverwogen. En voordat het college geld uitgeeft moeten er eerst inhoudelijke plannen komen.

lees verder »

Verkiezing voor ‘Dichter fan Fryslân’

door Provinciale Staten op 11 november 2015

Met het benoemen van een ‘Dichter fan Fryslân’ wil de PvdA het belang van poëzie als kunstvorm onder de aandacht brengen. “Er bestaan stadsdichters, er is een ‘Dichter des Vaderlands’, maar Fryslân heeft nog geen eigen dichter”, zo licht Hetty Janssen het initiatief toe.

lees verder »