Duurzaamheid

Nieuwsberichten over Duurzaamheid

Thema-avond: Duurzame dorpen

door Provinciale Staten op 26 mei 2017

PROGRAMMA — Veel dorpen en wijken hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Er is genoeg draagvlak en vrijwilligers steken veel tijd en energie in het opzetten van mooie initiatieven. Maar wat is er nodig om de ambities van de grond te krijgen en te realiseren en waar lopen initiatieven tegenaan?

lees verder »

Thema-avond: Duurzame dorpen

door Provinciale Staten op 12 mei 2017

Veel dorpen en wijken hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Er is genoeg draagvlak en vrijwilligers steken veel tijd en energie in het opzetten van mooie initiatieven. Maar wat is er nodig om de ambities van de grond te krijgen en te realiseren en waar lopen initiatieven tegenaan?

lees verder »

‘Zorgvuldig investeren in Windpark Fryslân’

door Provinciale Staten op 24 april 2017

AUDIO — Provinciale Staten ging woensdag akkoord met het investeren van € 127 miljoen in Windpark Fryslân. Daarmee wordt de provincie Fryslân voor een deel eigenaar van het windpark. De PvdA stemde in met het voorstel, maar verklaarde wel dat de investering met de „nodige zorgvuldigheid” moet gebeuren. Fractievoorzitter Remco van Maurik legde een aantal

lees verder »

PvdA boos over wegstemmen debat verdroging veenweide

door Provinciale Staten op 23 maart 2017

Door procedurele ruzies kwamen Provinciale Staten gisteren niet toe aan discussies over het veenweidegebied en duurzame dorpen. Kritiek van SP’er Jacob van der Hoek leidde ertoe dat een meerderheid van de commissie het door de PvdA aangevraagd debat over verdroging van het veenweidegebied wegstemde. PvdA-fractieleider Remco van Maurik ontplofte toen de kwestie van de agenda

lees verder »

‘Winst Windpark Fryslân moet ten goede komen aan alle Friezen’

door Provinciale Staten op 23 november 2016

“Voor ons staat voorop dat we zo snel mogelijk overgaan op duurzame energie”, zegt fractievoorzitter Remco van Maurik over de mogelijke deelname van Provincie Fryslân in Windpark Fryslân. De PvdA vindt dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen en moet investeren het windpark. “Daarnaast willen we dat de winst niet in de zakken verdwijnt

lees verder »

Laat Wetsus niet in onzekerheid

door Provinciale Staten op 14 oktober 2016

Innoveren is vooruitkijken. De provincie Fryslân heeft met Wetsus en de WaterCampus grote spelers op het gebied van waterinnovatie. Watertechnologie levert nu en in de toekomst veel werk op en het trekt jonge ambitieuze mensen aan, vanuit alle delen van de wereld, om hier te gaan studeren, wonen, ondernemen en werken.

lees verder »

’n Bysûndere pake!

door Lutz Jacobi op 10 oktober 2016

COLUMN — Vandaag wordt voor de 8e keer de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. Veel Friese basisscholen besteden hier terecht veel aandacht aan. Hoe jonger bewust hoe beter! De schooldag start met het voorlezen van het verhaal uit de speciaal voor deze dag gemaakte ‘voorleeskrant’. Onze Friese kunstenaar Jopie Huisman is in dit verhaal de pake

lees verder »

‘Ambitieuze plannen duurzame energie zijn goed voor Fryslân’

door Provinciale Staten op 29 september 2016

De PvdA is blij en tevreden met de ambitieuze plannen van de provincie Fryslân op het gebied van duurzame energie. “Er zijn duidelijke doelstellingen, er is een duidelijke verdeling van middelen, kortom een beleidsbrief waar we wat mee kunnen”, zei woordvoerder Hetty Janssen. Wel kwam de PvdA met voorstellen om aandacht voor innovatie, lokale initiateven

lees verder »

‘Ofwizen doarpsmûne Reduzum is fan de gekke’

door Provinciale Staten op 30 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

Bij het bespreken van het inpassingsplan windpark Kop Afsluitdijk pleitte de PvdA, zoals al eerder, voor het belang van participatie door de Friese bevolking. “Wy freegje it kolleezje om strategysk nei te tinken en net de kop yn it sân te stikken. Meitsje gebrûk fan it lokale draachflak”, zei Statenlid Douwe Hoogland.

lees verder »

Provincie doet het licht uit

door Provinciale Staten op 22 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

Op initiatief van de PvdA gaat de provincie haar medewerkers stimuleren om bij vertrek de lichten in werkkamers en vergaderruimten uit te doen. “Verbeter de wereld begin bij jezelf”, zei Remco van Maurik bij de behandeling van het idee om motiverende bordjes op te hangen om mensen uit te nodigen het licht uit te doen.

lees verder »