Duurzaamheid

Nieuwsberichten over Duurzaamheid

Garantiefonds nodig om meer ‘mienskipsenergie’ op te wekken

door Provinciale Staten op 2 juni 2017

Vrijwel alle lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie lopen tegen hetzelfde probleem aan: het ontbreken van meerjarige ondersteuning. Dit werd duidelijk tijdens de bijeenkomst die de PvdA, SP en GrienLinks gisteravond organiseerden in Leeuwarden. Er werd open gesproken over obstakels die duurzame gemeenschappen, zoals Wirdum, IJlst en Garyp, in de weg zitten

lees verder »

Linkse politieke partijen willen duurzame dorpen ruimte geven

door Provinciale Staten op 31 mei 2017

De PvdA, SP en GrienLinks organiseren donderdag een buitenparlementaire thema-avond over duurzame dorpen. “Vele dorpen en wijken hebben de ambitie om duurzaam te worden en zetten mooie initiatieven op”, verklaren fractieleiders Remco van Maurik, Fenna Feenstra en Retze van der Honing. De linkse partijen willen tijdens de avond vooral „inspireren en informeren”. Wat precies nodig

lees verder »

Thema-avond: Duurzame dorpen

door Provinciale Staten op 26 mei 2017

PROGRAMMA — Veel dorpen en wijken hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Er is genoeg draagvlak en vrijwilligers steken veel tijd en energie in het opzetten van mooie initiatieven. Maar wat is er nodig om de ambities van de grond te krijgen en te realiseren en waar lopen initiatieven tegenaan?

lees verder »

Thema-avond: Duurzame dorpen

door Provinciale Staten op 12 mei 2017

Veel dorpen en wijken hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Er is genoeg draagvlak en vrijwilligers steken veel tijd en energie in het opzetten van mooie initiatieven. Maar wat is er nodig om de ambities van de grond te krijgen en te realiseren en waar lopen initiatieven tegenaan?

lees verder »

‘Zorgvuldig investeren in Windpark Fryslân’

door Provinciale Staten op 24 april 2017

AUDIO — Provinciale Staten ging woensdag akkoord met het investeren van € 127 miljoen in Windpark Fryslân. Daarmee wordt de provincie Fryslân voor een deel eigenaar van het windpark. De PvdA stemde in met het voorstel, maar verklaarde wel dat de investering met de „nodige zorgvuldigheid” moet gebeuren. Fractievoorzitter Remco van Maurik legde een aantal

lees verder »

PvdA boos over wegstemmen debat verdroging veenweide

door Provinciale Staten op 23 maart 2017

Door procedurele ruzies kwamen Provinciale Staten gisteren niet toe aan discussies over het veenweidegebied en duurzame dorpen. Kritiek van SP’er Jacob van der Hoek leidde ertoe dat een meerderheid van de commissie het door de PvdA aangevraagd debat over verdroging van het veenweidegebied wegstemde. PvdA-fractieleider Remco van Maurik ontplofte toen de kwestie van de agenda

lees verder »

‘Winst Windpark Fryslân moet ten goede komen aan alle Friezen’

door Provinciale Staten op 23 november 2016

“Voor ons staat voorop dat we zo snel mogelijk overgaan op duurzame energie”, zegt fractievoorzitter Remco van Maurik over de mogelijke deelname van Provincie Fryslân in Windpark Fryslân. De PvdA vindt dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen en moet investeren het windpark. “Daarnaast willen we dat de winst niet in de zakken verdwijnt

lees verder »

Laat Wetsus niet in onzekerheid

door Provinciale Staten op 14 oktober 2016

Innoveren is vooruitkijken. De provincie Fryslân heeft met Wetsus en de WaterCampus grote spelers op het gebied van waterinnovatie. Watertechnologie levert nu en in de toekomst veel werk op en het trekt jonge ambitieuze mensen aan, vanuit alle delen van de wereld, om hier te gaan studeren, wonen, ondernemen en werken.

lees verder »

’n Bysûndere pake!

door Lutz Jacobi op 10 oktober 2016

COLUMN — Vandaag wordt voor de 8e keer de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. Veel Friese basisscholen besteden hier terecht veel aandacht aan. Hoe jonger bewust hoe beter! De schooldag start met het voorlezen van het verhaal uit de speciaal voor deze dag gemaakte ‘voorleeskrant’. Onze Friese kunstenaar Jopie Huisman is in dit verhaal de pake

lees verder »

‘Ambitieuze plannen duurzame energie zijn goed voor Fryslân’

door Provinciale Staten op 29 september 2016

De PvdA is blij en tevreden met de ambitieuze plannen van de provincie Fryslân op het gebied van duurzame energie. “Er zijn duidelijke doelstellingen, er is een duidelijke verdeling van middelen, kortom een beleidsbrief waar we wat mee kunnen”, zei woordvoerder Hetty Janssen. Wel kwam de PvdA met voorstellen om aandacht voor innovatie, lokale initiateven

lees verder »