Cultuur

Nieuwsberichten over Cultuur

Goede reparaties

door In het nieuws op 23 mei 2017

LEEUWARDER COURANT — Tweemaal vroeg zijn fractie de provincie vorig jaar om het fonteinenproject van LF2018 te adopteren. De provincie kan dat nu eenmaal beter uitvoeren dan een culturele stichting. PvdA’er Remco van Maurik is dan ook tevreden met de koerswijziging die deze week duidelijk werd. Het garantiefonds voor tegenvallers bij de kaartverkoop had er volgens hem

lees verder »

Culturele Hoofdstad wordt een groot succes!

door Provinciale Staten op 23 mei 2017

Met Culturele Hoofdstad krijgen we een grote kans. Een kans om Europa en misschien wel de hele wereld te laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Deze kans krijgen we maar één keer. Die moeten we grijpen. Je krijgt geen tweede kans op een eerste indruk.

lees verder »

Op reis naar De Stijl in Drachten

door Provinciale Staten op 25 april 2017
Foto PvdA Fryslân

FOTOREPORTAGE — De PvdA bracht vrijdag een werkbezoek aan Museum Dr8888. Museumdirecteur Paulo Martina gaf uitgebreid uitleg over de expositie ‘De Stijl in Drachten’ en gaf zijn visie op Leeuwarden-Fryslân 2018. “Via Theo van Doesburg is kunstbeweging ‘De Stijl’ 100 jaar geleden in Drachten begonnen”, vertelde Martina. Dat de tentoonstelling recent de New York Times haalde noemde

lees verder »

‘Bezuiniging Museum Heerenveen moet van tafel’

door Gewestelijk bestuur op 9 april 2017

UPDATE — De leden van de PvdA hebben zaterdag tijdens de gewestelijke voorjaarsvergadering hun steun uitgesproken richting het bestuur van het Museum Heerenveen en het inpandige Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. De voorgestelde bezuiniging moet van tafel, zo staat te lezen in de aangenomen motie. De leden doen een klemmend beroep op het gemeentebestuur van Heerenveen

lees verder »

‘Arno Brok moet gezicht van Culturele Hoofdstad worden’

door Provinciale Staten op 6 februari 2017

Eén van de meest in het oog springende voorstellen uit de brief van de PvdA is dat Arno Brok als nieuwe commissaris van de Koning het gezicht moet worden van de legacy van Culturele Hoofdstad. De PvdA ziet dat Brok een groot gevoel voor cultuur heeft en de kwaliteiten bezit om mensen bij elkaar te

lees verder »

‘Goede programma’s kinne allinnich makke wurde troch goede redaksjes’

door Provinciale Staten op 21 december 2016

De PvdA wil dat de subsidie voor Omrop Fryslân, die Provinciale Staten morgen naar verwachting vrijgeeft, ingezet wordt voor brede, kwalitatieve programma’s, maar ook ter versterking van de redacties. Op dit moment luidt het voorstel dat de subsidie niet ingezet mag worden voor de organisatie van Omrop Fryslân.

lees verder »

Museum Belvédère krijt 50.000 euro stipe fan provinsje

door In het nieuws op 8 september 2016

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — Provinsjale Steaten hawwe woansdeitejûn mei grutte mearderheid besletten om museum Belvédère yn Oranjewâld te stypjen mei 50.000 euro. De steaten reagearren dêrmei op in brânbrief fan it museumbestjoer. Yn’e steaten diene D66 en PvdA in foarstel om mear jild út te lûken foar Belvédère, mar dêr wie gjin mearderheid foar.

lees verder »

‘Meer toewijding en ambities nodig in provinciale plannen’

door Provinciale Staten op 21 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

De PvdA wil, samen met D66 en de Partij voor de Dieren, meer daadkracht en visie in de toekomstplannen van de provincie. De zogenoemde kadernota, een tussentijdse stand van zaken waarin het college hun visie voor de komende jaren beschrijft, mist ambities stelt Remco van Maurik.

lees verder »

Sneller duidelijkheid over steun lokale verenigingen en musea

door Provinciale Staten op 14 juni 2016

De oppositie in de Friese Staten gaat niet akkoord met het verzoek van het college om de behandeling van het beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport tot na de zomer uit te stellen. De PvdA stuurde met D66, ChristenUnie, GrienLinks, Partij voor de Dieren en de FFP een spoedbrief aan Gedeputeerde Staten.

lees verder »

Provincie moet zich meer inzetten voor Culturele Hoofdstad

door Provinciale Staten op 5 april 2016

Een tijd was het stil rond Culturele Hoofdstad. Achter de schermen is door de organisatie ongetwijfeld hard gewerkt, maar voor het grote publiek en voor veel initiatiefnemers van activiteiten was er lang onduidelijkheid. Gelukkig zijn we nu weer op de hoogte. Vorige week werd bekend welke 45 grote projecten in ieder geval door kunnen gaan.

lees verder »