Nieuws

PvdA foar Wetter: ‘Water in de stad’

door Provinciale Staten op 8 juni 2017

De Steatefraksje, Wetterskipsfraksje en PvdA Leeuwarden nodigt u van harte uit voor ‘PvdA foar Wetter 2017’. Op vrijdag 16 juni duiken we in Leeuwarden in het thema ‘Water in de stad’. Tijdens de bijeenkomst willen we graag met u in gesprek en nadenken over de mogelijkheden om water in de stedelijke omgeving op te vangen. Dit doen we aan de hand van een inspirerend programma.

Programma

12.55 uur Verzamelen op het stadhuis van de gemeente Leeuwarden (Hofplein 38)

13:00-14.00 Lunch in de Oranjezaal met collegeleden van de gemeente Leeuwarden. Tijdens de lunch zullen actuele ontwikkelingen en onderwerpen besproken worden die spelen in de gemeente Leeuwarden.

14.00 – 14.30 Presentatie door Lutz Jacobi en Jelle de Visser over de PvdA-nota‘Groen en water in de stad’ en het initiatiefvoorstel ‘Groene stad’.

14.30 – 15.30 Presentatie door een vertegenwoordiging van Van Hall Larenstein over de Friese klimaatparaplu en de Friese klimaatstresstest

Wilt u de middag bijwonen? Meldt u zich dan uiterlijk 14 juni aan. Dit kan per e-mail via pvda@fryslan.frl o.v.v. ‘PvdA foar Wetter’ of via telefoonnummer 058 – 29 25 799.

Namens de Steatefraksje, Wetterskipsfraksje & PvdA Leeuwarden,

Remco van Maurik, Wanda Ottens, Henni van Asten, Lutz Jacobi en Jelle de Visser

 

Reacties zijn gesloten.