Nieuws

PvdA boos over wegstemmen debat verdroging veenweide

door Provinciale Staten op 23 maart 2017

Door procedurele ruzies kwamen Provinciale Staten gisteren niet toe aan discussies over het veenweidegebied en duurzame dorpen. Kritiek van SP’er Jacob van der Hoek leidde ertoe dat een meerderheid van de commissie het door de PvdA aangevraagd debat over verdroging van het veenweidegebied wegstemde. PvdA-fractieleider Remco van Maurik ontplofte toen de kwestie van de agenda werd gehaald. Hij wees erop dat dit in strijd is met werkafspraken. Zijn SP-collega en griffier Gerben Huisman beaamden dit nadien.

Een rondje langs de fracties leerde dat een meerderheid de kwestie duurzame dorpen wel wilde behandelen, maar kregen hun zin niet. Van Maurik had geen zin meer het tweede door de PvdA geagendeerde onderwerp te behandelen.

Fragmenten uit ‘Verwarring plaagt Friese politici’, Leeuwarder Courant 23 maart 2017

Reacties zijn gesloten.