Nieuws

Openheid en transparantie nodig bij vertrekregeling Hefpunt

door Wetterskip Fryslân op 7 juni 2015

Waarom wordt er niet beter gecommuniceerd over de vertrekregeling van de voormalige directeur van Hefpunt? Dat vraagt de PvdA-fractie in Wetterskip Fryslân zich af. Bij het afspreken van de vertrekregeling moet immers helder zijn geweest dat de consequenties ervan openbaar, in de jaarrekening, vermeld moesten worden. Ook al is vertrouwelijkheid rond de regeling afgesproken.

Anders en transparanter
Het gevolg is een mogelijk verkeerde beeldvorming over Hefpunt en de voormalige directeur, maatschappelijke onrust en het verlies aan draagvlak voor het betalen van waterschapslasten. Burgers willen er zeker van zijn dat met hun belastinggeld de goede dingen worden gedaan. Uit de reactie van Hefpunt op de onrust, én uit de beantwoording van vragen van Lagere Lasten Burger bij de behandeling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân, komt niet naar voren dat de communicatie over dit punt anders en transparanter naar burgers en belastingbetalers had gemoeten. Daarom stelt de PvdA-fractie vragen en wordt het Dagelijks Bestuur verzocht deze, gezien de urgentie en omdat er nog één AB-vergadering is voor het zomerreces, voor 26 juni schriftelijk te beantwoorden.

Schriftelijke vragen:

 1. Waarom heeft u vertrouwelijkheid rond de regeling afgesproken?
 2. Welke afweging heeft u gemaakt om u in het jaarverslag te beperken tot het noemen van de maximale reservering voor deze voorziening?
 3. Zou u met de kennis van de effecten van deze werkwijze een dergelijke afweging weer zo maken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 4. Gaat u aanvullende informatie openbaar maken over de wijze waarop het Dagelijks Bestuur van Hefpunt de kosten van deze vertrekregeling zoveel mogelijk beperkt? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?
 5. Op welke wijze wilt u in de toekomst de communicatie over dergelijke zaken vorm-
  geven?
 6. Welke stappen gaat het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân zetten om het geschonden vertrouwen van onze burgers/belastingbetalers als gevolg van deze zaak te herstellen?

One Response to “Openheid en transparantie nodig bij vertrekregeling Hefpunt”

 1. jelte bouma schreef:

  Schandalig! Negen ton, omdat dat namelijk allemaal is afgesproken. Niet openbaar maken, tsja dan stinkt het toch aan alle kanten, dat stiekeme gedoe. Ik noem dat politiek prietpraat om allesgoed te praten. Men vergeet maar even dat de ingezetenen dit allemaal weer moeten betalen. Dat dit kennelijk het geval is blijkt wel uit de rekening van 2015, welke bijna e 25,00 hoger uitvalt voor ons. De stijging was andere jarenveel beperkter.
  Verder bleek uit de rekening dat we waren aangeslagen voor 3 eenheden, terwijl we sinds november2014 met 2 personen in deze
  woning wonen i.p.v. 3 personen. Je denkt dus voor 1 eenheid teveel te betalen en dienst bezwaar in. Reactie: helaas meneer, er is wettelijk bepaald dat als je met 2 of meer personen in een woning woont je wordt aangeslagen voor 3 eenheden. Ik noem dat gewoon oplichting. Straks wordt je voor 4 eenheden aangeslagen, ondanks datje er maar met 2 personen woont. Nogmaals ik vind het een grote schande en ik hoop dat de p.v.d.a dit gaat aanvechten.