Nieuws

Linkse politieke partijen willen duurzame dorpen ruimte geven

door Provinciale Staten op 31 mei 2017

De PvdA, SP en GrienLinks organiseren donderdag een buitenparlementaire thema-avond over duurzame dorpen. “Vele dorpen en wijken hebben de ambitie om duurzaam te worden en zetten mooie initiatieven op”, verklaren fractieleiders Remco van Maurik, Fenna Feenstra en Retze van der Honing. De linkse partijen willen tijdens de avond vooral „inspireren en informeren”. Wat precies nodig is om de duurzame ambities lokaal van de grond te krijgen staat daarom centraal. De verwachting is dat een kleine honderd geïnteresseerden naar De Kanselarij in Leeuwarden komen.

Linkse samenwerking
Over de bijzondere samenwerking tussen oppositiepartijen PvdA en GrienLinks en coalitiepartij SP zijn de fractieleiders stuk voor stuk positief. “Het is goed voor de linkse samenwerking dat we dit gezamenlijk oppakken. Met zijn drieën willen we lokale initiatieven, niet alleen de grootschalige maar vooral ook de kleinere, stimuleren en verder helpen”, vertellen Van Maurik, Feenstra en Van der Honing. De Friese mienskip is volgens de linkse partijen bij uitstek in staat om projecten op te pakken en te organiseren. “We moeten dorpen en wijken die willen verduurzamen nu en in de toekomst blijven steunen en ruimte geven. Wat ze precies nodig hebben, daar willen we antwoord op krijgen.”

Reacties zijn gesloten.