Nieuws

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2016

door Wetterskip Fryslân op 4 april 2017

We hebben afgelopen jaar mooie en minder mooie dingen meegemaakt in Wetterskip Fryslân. We zijn trots op ons vernieuwde energieneutrale kantoor. Daarmee laat het Wetterskip zien klimaataanpassing, ook in eigen huis, belangrijk te vinden. Ook de levering van biogas uit rioolslib aan Fier Fryslân is daarvan een mooi voorbeeld. Zo zijn er gelukkig meer.

Helaas moesten we een motie van treurnis indienen over de gang van zaken bij de overdracht van het stedelijk water aan de gemeenten. Die motie werd zelfs gesteund door enkele CDA-leden van de coalitie. Dan moet je het wel erg bont hebben gemaakt was onze conclusie. Elders in dit jaarverslag staat een en ander over de eveneens treurig stemmende voortgang in de uitvoering van de veenweidevisie.

We hebben vorig jaar beloofd de mouwen op te stropen. Dat hebben we gedaan en daar gaan we de komende periode opgewekt en gedreven mee door.

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2016
(download pdf)

Reacties zijn gesloten.