Nieuws

‘Geld niet uitgegeven aan doelen die we willen bereiken’

door Provinciale Staten op 30 mei 2017

De PvdA discussieerde woensdag over de provinciale jaarstukken. Woordvoerder Remco van Maurik zei dat de jaarrekening over 2016 een positief bedrag laat zien van 20,9 miljoen euro. “Een gemiddelde Friese ondernemer zou daar trots op zijn. Het is echter niet het geval voor een overheid. Het betekent dat er geld niet is uitgegeven aan de doelen die we samen willen bereiken.” Bij het lezen van de jaarstukken viel de PvdA een aantal punten op.

Achterop in cultuurdeelname en natuurverwerving
Dat het doel van 38% cultuurdeelname niet gehaald is, vindt de PvdA een zorgelijke ontwikkeling. Cultuur draagt volgens de PvdA bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Van Maurik vroeg daarom de gedeputeerde om het „samen met het culturele veld op een innovatieve wijze aan te pakken”.

De realisatie van de het Natuurnetwerk Nederland, de vroegere EHS, loopt eveneens achterop. Dit vindt de PvdA zorgelijk en deed de oproep om het geld dat in 2016 niet is uitgegeven te reserveren voor de realisatie van de te verwerven 170 hectare en de in te richten 400 hectare natuur. “We moeten stappen maken”, aldus Van Maurik die aansluitend vroeg om een samenhangend beleid voor natuuronderhoud.

Investeren in jeugdwerkloosheid en watertechnologie
Dat er in de jaarstukken geen informatie staat over de huidige jeugdwerkloosheid, bevreemdt de Steatefraksje. “Als PvdA willen wij dat er tempo gemaakt wordt met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt”, zei Van Maurik tijdens de discussie. Hij kondigde aan in juni met concrete voorstellen te komen.

Een andere belangrijke keuze betreft volgens de PvdA de vraag of de provincie Fryslân kiest voor de kansen die de watertechnologiesector te bieden heeft. “Of laten we het door een andere provincie wegkapen?”, sprak Van Maurik cynisch. Inzet op watertechnologie blijft een wens van de Steatefraksje. “De lange termijn financiering van de WaterCampus en Wetsus is een aandachtspunt.”

Beloftes nakomen en gemiste kansen
“De belofte om het gebied rondom De Centrale As achter te laten met een ‘plus’ moeten we nakomen”, benadrukte Van Maurik. Hij verklaarde dat de jaarrekening hierover geen duidelijkheid biedt en dat hij in juni, bij de Kadernota, een financiële onderbouwing verwacht. “Geld kan geen reden zijn voor het niet nakomen van de belofte aan de regio.”

Een gemiste kans vindt de PvdA dat er in de jaarstukken geen woord gerept wordt over discriminatie, uitsluiting en diversiteit. “De samenleving verhardt. Mensen vallen buiten de boot. Groepen komen tegenover elkaar te staan. Als PvdA accepteren wij dit niet. Wij vinden dat iedereen in onze maatschappij mee moet doen. Mensen moeten elkaar respecteren.”

Reacties zijn gesloten.