Nieuws

‘Dagelijks Bestuur, vertel hoe het zit met Hefpunt!’

door Wetterskip Fryslân op 1 juli 2015

“Ga eindelijk vertellen hoe het zit met Hefpunt.” Dat was de kern van de bijdrage van de PvdA in het Wetterskip. Het is logisch dat burgers en belastingbetalers boos en bezorgd zijn wanneer ze lezen dat een ex-werknemer van Hefpunt 900.000 euro wachtgeld krijgt. Mensen betalen hun waterschapslasten voor schoon water, voldoende water en veiligheid. Bovendien staat het in geen verhouding tot waar ‘gewone’ mensen het na ontslag mee moeten doen.

900.000 euro
In een tumultueuze commissievergadering gaf het Dagelijks Bestuur (DB) op 15 juni aan dat dit proces niet goed was verlopen en bood meerdere malen excuses aan. Ook de communicatie was niet goed gegaan, antwoordde het DB op vragen van de PvdA. De 900.000 euro is niet overgemaakt aan de voormalige werknemer, maar moet van de accountant als voorziening in de boeken staan en hoeft hopelijk niet te worden uitgekeerd. De aangesloten waterschappen en Hefpunt zullen er alles aan doen om de betrokkene zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, verzekerde Dijkgraaf Van Erkelens het Algemeen Bestuur. De PvdA had liever gezien dat was begonnen met het zoeken naar een andere baan vóórdat ontslag was verleend.

Klip en klaar
Om de burgers gerust te stellen zou het verhaal over deze zaak klip en klaar moeten worden verteld. Maar na twee weken was er nog geen spoor van een mededeling op de website te vinden. Daarom heeft de PvdA tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni een motie ingediend. Hierin wordt opgeroepen om (a) op de website te vertellen hoe het zit en hoe Wetterskip Fryslân het gebruik van het wachtgeld zoveel mogelijk beperkt; (b) de fractievoorzitters te informeren over de voortgang; en (c) belastingbetalers die Wetterskip Fryslân hebben benaderd over deze zaak een antwoord te sturen. Het DB heeft deze motie overgenomen en gaat deze met spoed uitvoeren.

Reacties zijn gesloten.