Agenda

Steatemerk

Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Datum: 5 juli 2017, 16.00 - 18.00

U bent ook altijd welkom op de Steatemerk op het provinciehuis (Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden). Weten wat er op de agenda staat? Klik dan hier.

Voor informatie over deze Steatemerk neemt u contact op met het fractiebureau van de Steatefraksje, 058-2925799, pvda@fryslan.frl