Agenda

Fractievergadering

Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Datum: 5 juli 2017, 09.00 - 11.00

Weten wat er op de agenda staat? Voor informatie over deze fractievergadering neemt u contact op met het fractiebureau van de Steatefraksje, 058-2925799, pvda@fryslan.frl